Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen, en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God

Ontvangen op zaterdag 8 juni 2013

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid dieper wegzakt in de zonde, blijven zij naar materiële dingen zoeken – waarvan zij geloven dat deze de rauwe pijn, die zij vanbinnen voelen, zal stillen – omdat niets hen troost kan brengen wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Zij denken geen moment aan Mij, zo gaan zij op in het streven naar wereldse goederen – nutteloze dingen – die niets opbrengen, enkel een verlangen naar meer en meer.

Bovendien zijn er diegenen, wier liefde voor wereldse aanlokkelijkheden ertoe leidt dat zij onverzadigbaar worden. Zij streven naar grotere, en naar wat zij geloven, waardevollere bezittingen. Uiteindelijk bouwen zij schrijnen voor zichzelf. Dat is het moment waarop zij in vertwijfeling storten, want hoe meer rijkdom zij verwerven, hoe verwarder en hoe meer zij afgeleid worden. Zij zullen de interesse in andere mensen verliezen, en al snel zullen zij geïsoleerd raken aangezien zij verstrikt raken in een spinnenweb, gesponnen door de geest van het kwaad om hen in de val te laten lopen en hun ziel te verderven.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God. Jullie eigen liefde voor bezittingen vernietigt jullie liefde voor jullie naaste. Jullie zullen egoïstisch worden, tot op het punt dat jullie je niet meer zullen bekommeren om de tegenspoed van anderen. Op deze manier gehoorzamen jullie niet aan het Woord van God.

Jullie moeten ophouden met jullie streven naar rijkdom. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar laat deze gewiekste zonde jullie geest vertroebelen en jullie zullen nooit zuiver van ziel zijn, en daardoor niet geschikt om voor Mijn aangezicht te komen! Diegenen die arm zijn, hebben minder dat hen kan bekoren om zich van Mij af te scheiden. Diegenen die rijk zijn, zijn arm in die zin, dat zij veel te leren hebben voordat zij zich in Mijn ogen kunnen vernederen.

Wanneer zullen jullie leren dat als de mens wereldse genoegens op Mij laat voorgaan, hij nooit in staat zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuw Paradijs te betreden?

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie