Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben

Ontvangen op zaterdag 11 oktober 2014

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de macht van God, in alle dingen die zich in deze tijd kunnen ontvouwen, onderschatten! Gods macht is oneindig en niet één mens kan de Godheid of de Wil van God verslaan. Niet één vijand van Mij kan zich erop beroemen dat hij groter dan God is, die in slechts één adem Zijn gerechtigheid in stromen op de wereld kan doen neerkomen. Hoewel God geduldig, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke liefde voor al Zijn kinderen is, met inbegrip van de goddelozen onder hen, zal Hij de verdorvenheid van de mens, die door de slechte invloed van de duivel veroorzaakt wordt, vergelden.

Vervloekt zijn diegenen die, in verzet tegen het heilig Woord, tegen God in opstand komen. Zij zullen op Gods tijd gestraft worden nadat zij alle kans gekregen hebben om hun gewoontes te veranderen. Diegenen die het kwaad en het Beest aanbidden, zullen door de bliksem getroffen worden, net zoals dat gebeurde toen Lucifer als een bliksemschicht in de helse afgrond geworpen werd.

Wanneer Mijn vijanden anderen schaden, hen trachten te doden en hen verminken om over de zwakkeren macht te verwerven, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Wanneer er door duivelaanbidders volkerenmoord gepleegd wordt op de onschuldigen, van welke aard dan ook, zullen zij in de hel branden en net wanneer zij menen dat ze erin geslaagd zijn, zullen zij gestopt worden.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben want er is geen kracht machtiger dan Hij, die alles uit het niets schiep.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie