Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereldorde afhouden van de uiteindelijke vervolging van Zijn kinderen

Ontvangen op vrijdag 8 juli 2011

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol eist van je en dat je nog een weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.

Zeg Mijn kinderen dat ze nu wakker moeten worden en de onrust in de wereld zien, waarbij de financiële crisissen overvloedig zijn. Zeg hun dat, hoewel de hebzucht er medeverantwoordelijk voor was dat zij zich in de schulden stortten, de bankencrisis opzettelijk door de ene-wereldorde gepland werd.

Bij het lezen van deze boodschap zullen velen lachen en dit feit in twijfel trekken, maar zij zouden ook moeten weten dat tenzij zij opstaan en hun rechten verdedigen, zij gedwongen zullen worden om het teken van het Beest te aanvaarden om toegang te krijgen tot hun geld.

Een ongelovige wereld zal de nieuwe wereldmunt voorgeschoteld krijgen

De nieuwe ene-wereldmunt die een ongelovige gemeenschap zal voorgeschoteld worden, is bedacht om jullie te controleren. Zodra dat gebeurt, zal men vervolgens proberen om jullie van voedsel te beroven. Zo Mijn kinderen deze realiteit nu niet aanvaarden, zullen zij weerloos zijn wanneer zij onder de controle van een Nieuwe Wereldorde komen die door vrijmetselaarskrachten geleid wordt. Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want al zal de Waarschuwing er miljoenen bekeren – waaronder diegenen die trouw zijn aan de ene-wereldorde – zal dat niet voldoende zijn om deze boosaardige slaven van Satan en de Antichrist te stoppen! Door de controle van jullie geld zullen jullie het moeilijk vinden om jullie recht op eigendom, voedsel en gezondheid te verdedigen, de drie dingen waarmee zij belast zullen zijn als jullie nu jullie tegenstand niet beginnen uit te schreeuwen. Houd jullie leiders ter plekke tegen! Laat hen jullie niet koeioneren! Als er genoeg van jullie op dit monsterlijk plan bedacht zijn, dan kunnen jullie anderen waarschuwen.

Plan nu jullie voedselvoorraad

Plan nu jullie voedselvoorraad! Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden! Koop zilveren munten of goud aan zodat jullie kunnen aanschaffen wat nodig is! En het allerbelangrijkste, vind locaties waar jullie als groep kunnen samenkomen om het Heilig Misoffer op te dragen! Want na verloop van tijd zullen jullie kerken met de grond gelijk gemaakt worden.

De handlangers van Satan zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met de duizenden

Aanvaard het teken, de chip, van het Beest nooit! Bid, bid, bid dat jullie huis de bijzondere zegeningen zal ontvangen om jullie te beschermen tegen het leger, dat zal trachten jullie uit jullie huis te zetten. De handlangers van Satan zijn als mieren. Met het uur vermenigvuldigen zij zich met de duizenden. Jullie, Mijn kinderen, moeten nu bidden en deze reeks gruweldaden bestrijden, die gepland worden door de Nieuwe Wereldorde die al kwijlen bij het vooruitzicht de wereld te beheersen. Voorzie dat jullie gezegende kaarsen in huis hebben! Bevoorraad jullie nu, want deze zullen jullie in het Licht van bescherming houden! Zo jullie geen slaaf van deze afschuwelijke leer willen worden, moeten jullie nu plannen.

Koop gaskookplaten, dekens, gedroogd en ingeblikt voedsel, waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen om jullie en jullie familie staande te houden tijdens de Grote Kastijding die op de Waarschuwing zal volgen.

Gebeden zijn de impact van de Grote Kastijding al aan het afzwakken, maar jullie, Mijn kinderen, moeten te allen tijde waakzaam zijn. Door zorgvuldig te zijn in jullie voorbereidingen zullen jullie het grote georkestreerde bombardement kunnen overleven, dat erger zal zijn dan wat de Joden onder het bewind van Satans leerling, Hitler, overkwam.

Neem rustig deze waarschuwing ter harte! Want door op voorhand voorbereidingen te treffen, zullen jullie jezelf de vernedering besparen die door de Nieuwe Wereldorde gepland wordt. Wat diegenen betreft die bij de Nieuwe Wereldorde betrokken zijn: luister nu naar Mij! Kom tot inkeer! Neem de Waarschuwing ter harte om wat deze jullie biedt – een kans om Satan en de vlammen van de hel de rug toe te keren!

Advies voor de dienaren van de Kerk

Wat Mijn gewijde dienaren betreft: dit is wat Ik jullie moet meedelen. Vestig jullie ogen nu op Mij en bid tot de Heilige Geest om jullie achter de veren te zitten zodat jullie de Valse Profeet zullen herkennen zodra hij zich in jullie midden vertoont. Jullie moeten dan in groepen samenkomen om ervoor te zorgen dat Mijn kinderen tijdens de vervolging de Allerheiligste Eucharistie kunnen ontvangen.

De hand van Mijn Vader staat nu klaar om met grote kracht neer te vallen op die goddeloze, arrogante leidsmannen van banken en westerse en oosterse mogendheden die in het geheim plannen hoe zij jullie allemaal willen controleren. Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog vernietigen om hen af te houden van de uiteindelijke vervolging die zij tegen Zijn kinderen beramen. Hij zal het niet dulden. Denk eraan, kinderen, God de Vader wil jullie allemaal beschermen! Zijn geduld is nu definitief op. Hij zal tot op de allerlaatste minuut diegenen aanvaarden die zich tot Hem wenden om vergeving. Hij moet nu die boosaardige regimes afhouden van de verschrikking die zij de rest van Zijn schepping toebrengen.

Het is vanwege de liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Wat diegenen betreft die zeggen dat God de Vader niet boos kan zijn omdat Hij van iedereen houdt: weet dit. Ja, Hij is boos en Zijn boosheid is gerechtvaardigd door het snode onrecht dat Zijn dierbare familie aangedaan wordt. Hij wil nogmaals al Zijn kinderen verenigen om eindelijk voor alle eeuwigheid in vrede te leven.

Vergeet niet, kinderen, om te kijken naar de tekenen overal om jullie heen - de veelheid aan oorlogen, het geldgebrek, het gebrek aan voedsel, het ontbreken van gezondheidszorg - en erken dat dit het werk van de Boze is! Het is niet het werk van God, de Eeuwige Vader. Hij zal dit gedrag niet langer accepteren. Wees dankbaar! Hij onderneemt actie want als Hij dat niet deed, zou Zijn schepping vernietigd worden. En dat zal Hij niet laten gebeuren.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid

Verlosser van de wereld

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie