Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis

Ontvangen op maandag 19 september 2011

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om iedere man, vrouw en ieder kind naar Mijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen. Want als er ook maar één ziel achterblijft, zou dat Mijn Hart breken. Dat is de reden waarom het aantal boodschappers dat Ik nu de wereld instuur, toegenomen is. Het is zo dat zij Mijn heilig Woord kunnen verspreiden om tot bekering aan te zetten.

Ik zend geen boodschappers om Mijn kinderen schrik aan te jagen. In plaats daarvan bestaat de taak van Mijn boodschappers erin om iedere persoon op aarde voor te bereiden, zodat zij klaar zijn en waardig worden om in dit Nieuw Paradijs te wonen.

Mijn kinderen, de tijden waarin jullie leven zijn niet prettig. De rechtsorde is gesneuveld. Hebzucht heeft ertoe geleid dat jullie financiële stabiliteit jullie ontstolen werd. Zelfverheerlijking en de obsessie door ambitie heeft ertoe geleid dat ook jullie geloof jullie ontnomen werd.

Zoals een huishouden waar er geen ouderlijk toezicht is

Jullie, Mijn kinderen, bevinden je als in een huishouden waar er geen ouderlijk toezicht is. Als verwende kinderen worden jullie voorzien van al het materiële comfort dat jullie begeren, zonder deze te moeten verdienen. Jullie worden voorzien van voedsel waarvoor jullie niet hoeven te zwoegen. Alles wat jullie niet tevreden stelt, wordt vervangen door nog een andere nieuwigheid, een andere prikkel. Maar niets voldoet lang. Dan vinden er ruzies plaats onder Mijn kinderen, elk trachtend de ander te manipuleren om hun eigen zin te krijgen. Er kan dan een fysieke strijd losbarsten. Maar niemand stelt zich verantwoordelijk en zo verwonden ze elkaar, met soms ernstige gevolgen.

Dit is hoe ik de wereld zie. Mijn kinderen zijn ongelukkig, ontberen geestelijke troost, maar weigeren zich door Mijn Kerk te laten leiden. Mijn huidige Kerk kan een zodanig weerbarstige bevolking, die godsvrucht tot Mij niet zo stimulerend vinden als de geneugten van het vlees, niet besturen.

Oorlog is de mensheid aan het vernietigen, en geestelijk verval heeft een leegte in de wereld teweeggebracht waarvan de meesten onder jullie inmiddels in jullie hart de effecten voelen. Niets is wat het lijkt. Materiële pracht blinkt aan de buitenkant en het licht ervan is aantrekkelijk voor diegenen die naar welstand hunkeren, maar daarachter gaat niets dan duisternis schuil.

Ik Ben het licht dat in jullie eenzame, verwarrende en enigszins beangstigende leven ontbreekt. Dat is de reden waarom het moment waarop Ik zal ingrijpen en de leiding nemen, nabij is. Jullie, Mijn kinderen, moeten dat toejuichen en jullie op Mijn grootse barmhartigheid voorbereiden.

Jullie moeten bidden voor jullie broeders en zusters, en er met open armen naar uitkijken om Mijn tussenkomst te verwelkomen. Wees positief! Wees hoopvol! Vertrouw erop dat zelfs de meest verharde zondaars opgelucht zullen zijn bij de komst van deze grootse gebeurtenis, de belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

woensdag 21 september 2011

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

Boodschap: De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien

zondag 18 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben Hem.

Boodschap: De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

zaterdag 17 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. 

Boodschap: De Waarheid wordt meestal met uiterste omzichtigheid en regelrechte verwerping bejegend

donderdag 15 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt nu meer details mee van de pijn die Ik doorstond tijdens Mijn kruisiging. Verlatenheid. Afwijzing. Isolement. 

Boodschap: Vraag om het geschenk van het lijden!

woensdag 14 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je lijden is verzacht en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. 

Boodschap: Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God

dinsdag 13 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.

Boodschap: De kastijding kan door gebed verzacht worden

maandag 12 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld kijkt, veranderen. 

Boodschap: Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is

zondag 11 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. 

Boodschap: Bedreig anderen nooit in Mijn naam!

zaterdag 10 september 2011

Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om Mij in alle dingen te gehoorzamen. 

Boodschap: Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!

woensdag 7 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie