Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien

Ontvangen op zondag 18 september 2011

18.15 u

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben Hem.

Mijn zeer geliefde dochter, waarom blijft de mens door middel van de wetenschap zoeken naar antwoorden over hun bestaan. Zij zoeken en zoeken maar de antwoorden waarmee ze op de proppen komen, zijn onjuist en liggen zo ver van het ware bestaan van het geestelijk domein van het Koninkrijk van Mijn Vader af, dat jullie voor deze zielen moeten bidden.

Ik weet dat het heel moeilijk is om de Waarheid over Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Vader aan te nemen, kinderen. Want elke keer dat jullie ogen een glimp van de Waarheid opvangen, draait Satan jullie hoofd de andere kant op. Meestal zal hij gebruik maken van logica om Mijn kinderen ervan te overtuigen dan het Koninkrijk van Mijn Vader gewoon een hersenspinsel van de mens is. Hij zal bovendien de gemakken van de materiële wereld benutten om jullie ervan te overtuigen dat deze jullie prioriteit moeten zijn.

Dan zijn er de zielen die de Waarheid wel begrijpen. Ze maken een klassieke fout wanneer ze naar Mij toe proberen te groeien. Het is voor hen gemakkelijk om te verzekeren dat zodra hun stoffelijke goederen veilig gesteld zijn, zij hun eigen geestelijke tocht voort kunnen zetten. Maar dat is niet hoe het werkt. Jullie moeten jullie gezin en jullie huis met alle middelen beschermen. Jullie moeten diegenen voeden die van jullie afhankelijk zijn. Daarna moeten jullie Mij op de eerste plaats stellen, boven alle aardse goederen. Dat zal jullie paspoort naar de Hemel zijn. De mens is niets zonder God. Niets van materiële luxe zal of kan in de plaats van de liefde van God gesteld worden. Noch kan deze behouden of kan er dezelfde waarde aan gehecht worden, als jullie Mij werkelijk in jullie hart willen omhelzen.

Vertrouw op Mij, en voor de rest zal gezorgd worden! Als jullie alles op eigen houtje trachten te doen en vasthouden aan rijkdom, zodat jullie het beste van twee werelden kunnen hebben, dan zullen jullie teleurgesteld worden.

Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie jullie ziel zal voeden! Materiële rijkdom zal jullie lichamelijke verlangens voeden maar zal na verloop van tijd in verval raken, en dan zullen jullie met niets achterblijven.

A.u.b. kinderen, laat Mij jullie sturen op de weg van de Waarheid naar eeuwige gelukzaligheid, hoe moeilijk het ook is! Vraag Mij gewoon om Mijn hulp en Ik zal antwoorden!

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie