Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Inzicht in Mijn kruisiging

Ontvangen op maandag 26 september 2011

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Veel lauwe gelovigen denken dat Ik, toen Ik gekruisigd werd, op de een of andere manier – doordat Ik de Zoon van Mijn Vader ben – niet de fysieke pijn onderging die een mens zou ondergaan. Zij zijn bovendien van mening dat Ik door Mijn goddelijke status niet bang was, noch dat kan geweest zijn omwille van de kracht die Ik van Mijn Vader ontving.

De waarheid ligt heel anders. Ik voelde Mij erg alleen en bang. Door Mijn menselijke natuur was Mijn tijd in de Hof verschrikkelijk. Denk eraan dat Ik in het Vlees kwam! Ik had net dezelfde gevoelens van pijn en verdriet als om het even welke mens. Veel mensen begrijpen dat niet.

Ik voelde Mij door Mijn Eeuwige Vader verlaten en werd in zekere zin door Mijn apostelen, die niets deden om Mij tijdens deze verschrikkelijke uren te troosten, als te vanzelfsprekend beschouwd.

Toen Ik tegenover Mijn beulen stond, beefde Ik van angst en kon Ik nauwelijks reageren op hun beschuldigingen. Ik voelde Mij zoals iedere mens zich zou voelen, wanneer deze voor een gewelddadige executie staat. Mijn waardigheid bleef intact door het Offer waarvan Ik wist dat Ik het voor de mensheid moest brengen. Een paradox, Ik weet het, maar Ik voelde tijdens dit lijden ook liefde en vreugde in Mijn Hart. Want Ik wist dat Mijn dood jullie, Mijn kinderen, zou redden voor de eeuwigheid. Toch wil Ik nu dat jullie je afvragen hoevelen er door Mijn kruisdood gered kunnen worden. Wie wil er gered worden en begrijpen zij werkelijk de draagwijdte?

Door Mijn dood kunnen zij nu de Hemel binnengaan. Weten zij ook dat dit uit eigen keuze en door de vrije wil die zij gekregen hebben, zal zijn. Het geloof in God de Vader moet jullie prioriteit zijn. Kom eerst tot Mij en dan zal Ik jullie naar Hem voeren! Houd jullie aan Mijn onderrichtingen, die jullie door de heilige Bijbel gegeven worden! Houd van jullie naaste! Houd jullie geloof eenvoudig! Houd van Mij! Bid tot Mij! Aanbid Mij! Laat Mij jullie met Mijn teder Hart beminnen zodat Mijn goddelijke aanwezigheid jullie kostbare, kleine zielen kan overspoelen! Ik Ben van jullie. Jullie zijn de Mijnen, kinderen. Zo simpel is het.

Hoe meer jullie bidden, hoe dichter jullie zullen raken. Hoe nauwer jullie hart zich met het Mijne zal verstrengelen.

Jullie Jezus

Redder van de mensheid

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieĆ«n vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

Boodschap: Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

woensdag 21 september 2011

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie