Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

Ontvangen op woensdag 21 september 2011

22.00 u

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

Mijn zeer geliefde dochter, je staat nu zo dicht bij Mijn Hart, maar toch kan je je zo ver verwijderd voelen. Soms denk je dat je van Mij gescheiden bent terwijl je in feite enkel dichterbij de vereniging met Mij gekomen bent.

Ik ben je vertrouwen nu zo sterk aan het opbouwen, Mijn dochter, zodat je Mijn Woord aan de mensheid kunt blijven verkondigen. Dit is een zeer belangrijke missie. Doordat de demonen in deze tijd door Satan met miljoenen losgelaten werden, zullen ze jou op elke hoek aanvallen. De eerste mensen die ze zullen gebruiken, zullen de gelovigen zijn die in de rij zullen staan om de eerste steen naar jou te gooien.

Aangezien Mijn grootse daad van barmhartigheid dichterbij komt, zullen de demonen dus ook trachten de Waarheid weg te stoppen en verhinderen dat de mensen, goede mensen, de tijd investeren die Ik van hen nodig heb om de ziel van Mijn kinderen met helemaal geen geloof te redden. Laat de wrede laster, die aan kracht wint, jullie niet van Mijn werk afleiden!

Neem Mijn profetie ter harte! Voor iedere mens die op dit moment tot inkeer komt, kunnen er per persoon nog drie zielen meer gered worden. Bekijk het als volgt. De zegeningen die verleend worden aan de mens die om vergeving verzoekt, zullen aan de familie van die mensen geschonken worden. Iedere ziel die nu tot Mij bidt en Mij vraagt om hun naaste familie en vrienden te redden, zullen Mijn barmhartigheid in overvloed bekomen.

Het gebed is jullie redding, Mijn kinderen. Hoe meer jullie bidden, hoe meer Ik jullie hart zal openen en Mijn Waarheid zal openbaren. Mijn gunsten werden nu uitgebreid op een manier nooit eerder meegemaakt op deze aarde. Ik kan deze krachtige genaden echter niet uitstorten zonder dat jullie erom vragen.

Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat er in een aanval, die nu op deze goddelijke boodschappen ingezet wordt, een kwaadaardigheid te zien zal zijn die je zal doen schrikken. Negeer hen! Sluit je ogen! Sluit je oren af! Bid in plaats daarvan dat dergelijke zielen het licht zullen zien!

Twijfels, Mijn dochter, zijn beproevingen die niet alleen door jou ervaren worden, maar ook door Mijn geliefde volgelingen. Hoewel deze onrustbarend kunnen zijn, worden ze door Mij toegelaten om jullie allemaal sterker te maken in jullie liefde voor Mij.

Ontspan jullie nu, Mijn kinderen! Aanvaard Mijn Woord! Leid jullie leven zoals Ik dat van jullie verwacht! Zet voor alles jullie familie op de eerste plaats! Zij mogen nooit uit Mijn naam verwaarloosd worden. Bid nu met stil vertrouwen en wees er zeker van dat Mijn profetieën zich op het bevel van Mijn Eeuwige Vader zullen ontvouwen! Ze zullen zich afspelen volgens het perfecte tijdschema dat door Mijn Vader vastgelegd werd.

Vergeet nooit, Mijn kinderen, dat veel geheimen die aan Mijn visionairen en zieners gegeven werden, en die toekomstige gebeurtenissen voorzegden, door gebed afgezwakt werden. Heel veel ecologische rampen werden afgewend vanwege de godsvrucht die voor Mijn gezegende Moeder aan de dag gelegd werd. Haar toegewijden hebben door hun gebeden veel aardbevingen, overstromingen en vloedgolven voorkomen. Gebed kan zeer krachtig zijn. De gebeden en het lijden van één persoon kunnen een natie sparen. Onthoud dat!

Ik houd van al Mijn kinderen. De macht om elkaar te redden ligt in jullie handen, kinderen. Vergeet niet wat Ik eerder gezegd heb! Het gebed is jullie wapenrusting tegen het kwaad in deze wereld. Het gebed kan wereldwijde rampen afzwakken. Blijf bidden om vrede in jullie wereld! Bid ook om een gemakkelijke overgang naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat al Mijn kinderen wacht die verlossing zoeken.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

woensdag 21 september 2011

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie