Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

Ontvangen op donderdag 22 september 2011

21.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. Hun verzoek moet vanuit het hart komen. Zo niet, zullen zij tijdens de Verlichting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik tegenover eenieder van jullie zal staan, de brandende pijn van het vagevuur ondergaan.

De komende zuivering zal zo’n blijvende en onvergetelijke indruk op jullie ziel nalaten, dat jullie voor de eeuwigheid in de boezem van Mijn Hart zullen blijven.

Wat diegenen van jullie betreft, die Mij kennen en liefhebben: bereid jullie nu a.u.b. voor op Mijn grootste geschenk! Schaf gezegende kaarsen en wij water aan, en wees klaar zodat jullie samen met de heiligen in de Hemel kunnen deelnemen aan de gebeden om de zielen van al Mijn kinderen over de hele wereld te helpen verlossen.

Voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie werkelijk alleen in Mijn gezelschap zijn. Geluidloos zullen jullie Mijn kruisiging aanschouwen, en de ongelovigen zullen dan eindelijk de Waarheid over Mijn lijden voor de mensheid inzien.

Jullie, Mijn kinderen, zullen Mijn groots geschenk van barmhartigheid bevatten en verwelkomen, en er zal jullie een sterkte geschonken worden, die alleen bij de heiligen in de Hemel bekend is. Deze sterkte zal daarna de ruggengraat van Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Deze grote strijdmacht zal miljoenen andere zielen redden uit de klauwen van het leger dat door de Antichrist aangevoerd wordt. Gebed nu zal tijdens dit cruciaal moment, sinds de schepping van de mensheid, er miljoenen redden en helpen bekeren.

Kinderen, laat Mij jullie op voorhand omhelzen! Sta Mij toe om jullie de moed en de kracht te schenken om Mij meer zielen te bezorgen! Ik heb jullie liefde nodig. Mijn wonden zijn diep. Mijn verdriet heeft zijn piek bereikt omwille van het verlies van zoveel van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben.

Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij, kinderen, om hen op tijd te redden! Terwijl Mijn grootse daad van barmhartigheid goddelijk licht in de wereld zal brengen, met een helderheid die jullie de adem zal benemen, zal het ook een tijd van verdriet zijn voor diegenen die niet in staat zullen zijn om de schok te weerstaan.

Wees niet ongerust a.u.b! Ik kom met een grote liefde en mededogen voor jullie allen. Het is omdat Ik van jullie houd, dat Ik nu ingrijp om jullie te behoeden voor de verachtelijke daden, verricht door wereldmachten die de wereldbevolking willen inkrimpen. Zij willen dat doen door middel van controle. Ik zal niet toestaan dat ze dat doen. Mijn Vader wacht af. Als de mens de zonden erkent waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft, dan zal de wereld een plaats van vrede en liefde worden. Als hij het nalaat om de les van de Waarschuwing ter harte te nemen, zal hij niet gespaard worden. Dat is het moment waarop de hand van Mijn Vader zal neervallen.

Ik Ben Jezus Christus

Koning en Redder van de hele mensheid

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieĆ«n vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

Boodschap: Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

woensdag 21 september 2011

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie