Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

Ontvangen op vrijdag 30 september 2011

21.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Gelieve er zoveel als jullie kunnen te waarschuwen om hun ziel voor de Waarschuwing klaar te maken!

Deel al die priesters, kloosterzusters, bisschoppen en andere kerkgenootschappen die in Mijn Eeuwige Vader geloven mee, dat ze naar Mijn Woord moeten luisteren. Zoveel van Mijn kinderen bevinden zich in zo’n duisternis dat het licht van Mijn goddelijke heerlijkheid pijn zal doen aan hun ziel. Ze zullen echte pijn voelen omdat zij niet in staat zullen zijn om deze grootse daad van Mijn barmhartigheid te verdragen.

Sommige mensen lachen geamuseerd met deze heilige boodschappen. Dat stemt Mij droevig. Niet omdat ze niet geloven dat Ik op deze manier tot hen spreek, maar omdat ze niet in Mij willen geloven. Jullie allen die zich zorgen maken over jullie dierbaren, bid a.u.b. dat de zuivering waarmee zij tijdens de Waarschuwing te maken krijgen, hen uiteindelijk in Mijn Hart zal brengen.

Ik vraag dat al Mijn volgelingen zich nu tegen Satan beschermen. Ze moeten elke hoek van hun huis met wijwater besprenkelen, een Benedictuskruis dragen en een rozenkrans dicht bij zich houden. Bid bovendien tot de heilige Aartsengel Michaël! Satan en zijn leger van volgelingen zullen er alles aan doen om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben die spreekt. Satan en zijn demonen zullen jullie beginnen te kwellen en vreselijke twijfels in jullie geest zaaien. Jullie, Mijn kinderen, kunnen hen tegenhouden door Mijn instructies op te volgen. Jammer genoeg zal hij de gedachten van zwakke zielen ombuigen naar een volledige afwijzing van Mij.

Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden. Zij zullen redetwisten over de manier waarop zij Mij beledigd hebben. Zelfs het brandende vuur van de hel, dat zij tijdens de Waarschuwing zullen ervaren, zal niet alle twijfels over Mijn bestaan wegvagen.

Velen zullen, nadat deze plaatsvond, leugens over de Waarschuwing verspreiden. Zij, de heidenen, die slaven van Satan zijn, zullen een leugen creëren, die zij overal zullen verspreiden. Er zullen wetenschappelijke argumenten naar voren gebracht worden om de gebeurtenis weg te redeneren. Zij willen de waarheid niet horen. Er moet voor hen gebeden worden. De greep van Satan heeft zo sterk vat op de wereld gekregen, dat Mijn naam niet meer gepreveld zal worden in het openbaar. De discussie over Mijn bestaan op aarde wordt als een gênant gespreksonderwerp gezien.

Tegenwoordig wordt Mijn naam voornamelijk gebruikt bij het bezigen van grove taal, of nog erger, al vloekend door een verspreking. Maar luister nu naar Mij! Na de Waarschuwing zal Mijn naam weer te horen zijn en aanvaard worden door diegenen die zich zullen bekeren. Dan zal Mijn naam gebruikt worden wanneer zij, Mijn kinderen, tot Mij bidden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

Boodschap: Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

woensdag 21 september 2011

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie