Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God

Ontvangen op dinsdag 13 september 2011

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.

Mijn allerheiligste Woord moet nu overal gehoord worden door Mijn gewijde dienaren. Al Mijn volgelingen moeten deze boodschappen delen met Mijn gewijde dienaren van alle christelijke kerkgenootschappen. Het is van vitaal belang dat zij op dit cruciale moment aangemoedigd worden om naar Mijn Woord te luisteren voordat zij verscheurd worden en in twee kampen verdeeld zijn.

Het werk van de Bedrieger is op elk niveau Mijn Kerk binnengedrongen. Jullie zullen nu zeer spoedig zien dat de Heilige Missen traag maar zeker afgebouwd worden. Jullie zullen de opheffing van bijzondere gebeden zien en merken dat een aantal van de Sacramenten, zoals de Biecht, beginnen af te nemen. Ik roep Mijn gewijde dienaren nu op om naar Mij te luisteren en te bidden om onderscheiding. Ik Ben het, die jullie nu roept, zodat Ik jullie kudde kan redden. Ik Ben het die jullie hart wil openen zodat jullie deze eindtijd, die een gloednieuw begin voor de wereld zal inluiden, kunnen plannen.

Er zal jullie al zeer snel gevraagd worden om trouw te betonen aan de Valse profeet. Zie hem voor wat hij is, en beoordeel zijn werken om te zien of deze vrucht dragen! Want de vruchten die hij en zijn slaafse volgelingen zullen voortbrengen, zullen door en door rot zijn. Eén hap zal jullie trouw aan Mij vernietigen. Twee of meer happen zal zo’n wig drijven tussen jullie en Mijn Heilig Hart, dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Let aandachtig op de veranderingen die jullie in jullie eigen bediening zullen zien binnensluipen! Een aantal van deze aanpassingen zullen aanvankelijk geen probleem lijken. Maar naarmate de tijd vordert, zullen bepaalde veranderingen jullie opgedrongen worden en zullen jullie ertoe gebracht worden leugens te slikken. De leugens zullen van Satan komen en zullen in schaapskleren gehuld zijn.

Wat de zuiveren van hart betreft: jullie zullen je er meteen van bewust zijn en de gebruikte snode sluwheid herkennen die bedacht is om Mijn Kerk op aarde vanuit de eigen wandelgangen te gronde te richten.

Mijn Waarheid zal wereldwijd voor zuchten van verontwaardiging zorgen terwijl Mijn priesters zullen zeggen: deze profetie is toch zeker wel een leugen? De enige leugen waarover zij zullen moeten getuigen, zal de leugen zijn die ze gedwongen moeten goedkeuren en die lijnrecht in zal gaan tegen de heilige geschriften die aan de mensheid van meet af aan gegeven werden. Veroorloof jullie nooit om enige andere Waarheid aan te nemen dan deze die in de heilige Bijbel opgenomen is!

Er zullen veel veranderingen ingevoerd worden die met het Woord van Mijn Eeuwige Vader in tegenspraak zullen zijn. Deze veranderingen, Mijn gewijde dienaren, zullen niet van goddelijke oorsprong zijn en als jullie Mij trouw willen blijven, moeten jullie deze onwaarheden verwerpen.

Word wakker! Verzet jullie tegen de leugens waarmee jullie te maken zullen krijgen! Neem deze nooit aan! Het Woord van Mijn Eeuwige Vader zal nooit veranderen. Het kan nooit door de mensheid aangepast worden. Velen van jullie zullen erg radeloos zijn doordat jullie zullen merken dat jullie geïsoleerd zijn van jullie gewijde mededienaren. Vrees niet, want er is maar één kant die jullie kunnen kiezen! Dat zal de kant zijn waar Ik sta. Er is geen andere kant.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie