Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!

Ontvangen op woensdag 7 september 2011

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. Maar ze moeten aandachtig naar Mij luisteren. Ik zal tot ieder van jullie komen. Jullie zullen Mij zien en Mij voelen in jullie hart en ziel. Mijn aanwezigheid zal jullie ziel overstelpen met de zuiverste liefde en met mededogen, dus jullie zouden blij moeten zijn. Eindelijk zullen jullie Mij zien en jullie ziel zal in liefde en opwinding gehuld zijn.

Wat de zondaars en ongelovigen betreft: de meeste van hen zullen gewoonweg opgelucht zijn dat Ik besta. Want hun bewijs van Mijn heilige aanwezigheid zal het Bloed zijn dat nodig is om hun ziel te overstelpen met het al zo lang gemiste voedsel. Velen zullen de kwelling ondergaan, zoals Ik die doorsta, wanneer zij voor hun ogen hun zonden zien voorbijtrekken. Diepbedroefd bij het zien hoe ze Mij beledigd hebben, zullen ze Mij smeken om hen te vergeven.

Kinderen boven de leeftijd van verstand zullen eveneens zien hoe ook zij Mij door te zondigen beledigen. In veel gevallen zullen die kinderen die Mijn bestaan ontkennen, hoewel zij zich bewust zijn van de Waarheid, naar Mij toe lopen. Zij zullen Mij vragen hen te omhelzen en zullen niet willen dat Ik hen laat gaan.

Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet anders kunnen dan door deze bovennatuurlijke gebeurtenis geraakt te zijn. Kinderen, jullie moeten geruchten negeren. Negeer verhalen die sensationeel zijn! Er valt niets te vrezen. De Waarschuwing dient met pure vreugde in jullie hart verwacht te worden.

Ik wacht met zoveel liefde in Mijn Hart op het moment dat Ik, overal ter wereld, Mijn Goddelijke Barmhartigheid over ieder van jullie zal uitstorten. Dat is het moment waarop jullie dan zullen beseffen hoe gelukkig jullie, van deze generatie, je mogen prijzen. Hoe kunnen jullie de barmhartigheid die de mensheid betoond zal worden, niet herkennen? In het verleden stierven zoveel zielen in zware zonde. Nu zullen uiteindelijk alle zondaars eindelijk de Waarheid inzien.

Het is voor Mijn kinderen niet gemakkelijk om het bestaan van Mij of Mijn Eeuwige Vader te erkennen. Zonder bewijs van materiële aard willen velen Mij niet leren kennen. Velen hebben geen interesse of geloof in het goddelijk Rijk. Deze gebeurtenis zal hun ogen openen voor het simpele feit dat het leven niet op aarde eindigt. Het gaat voor eeuwig voort. Dat is de reden waarom zij hun ziel moeten voorbereiden.

De Waarschuwing zal hun tonen wat zij moeten doen om dat recht te zetten. Denk eraan dat Ik jullie Redder ben, kinderen! Ik houd van jullie allemaal op een manier die jullie begrip te boven gaat. Wacht met liefde en bedaardheid op Mijn aankomst! Wees niet bang voor het dramatisch schouwspel aan de hemel en voor de kleur van de stralen die zich naar overal zullen uitstrekken om Mijn aankomst in te luiden. Dit zal jullie op dat moment voorbereiden.

Bid a.u.b. dat alle mensen vreugde in hun hart zullen voelen, want deze gebeurtenis zal op zo’n schaal de redding van de mensheid beogen, dat er veel zielen gered zullen worden om het hen mogelijk te maken het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie