Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bedreig anderen nooit in Mijn naam!

Ontvangen op zaterdag 10 september 2011

15.30 u

Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om Mij in alle dingen te gehoorzamen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten de geboden van Mijn Vader naleven om Mijn liefde en toewijding waardig te zijn. Hoewel zij van tijd tot tijd kunnen wankelen, moeten zij zich te allen tijde inspannen om de regel van liefde te volgen. Heb elkander lief en stel je naaste boven jullie eigen behoeften! Dan zal al het andere op zijn plaats vallen.

Diegenen die zich Mijn volgelingen noemen, moeten zeer voorzichtig zijn hoe ze Mijn allerheiligste Woord uitdragen. Als zij in de val van arrogantie of zelfgenoegzaamheid trappen, of wanneer ze anderen in Mijn naam veroordelen, beledigen ze Mij zeer. Bedreig anderen nooit met de straffen die ze van Mij kunnen verwachten! Vertel anderen nooit dat Ik hen zal straffen omdat jullie, om wat voor reden dan ook, boos op hen zijn. Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je er schuldig aan maken Mij te verloochenen omdat jullie dan de waarheid verdraaien zodat deze in jullie eigen kraam past. Voel jullie nooit beter dan anderen omdat jullie bevoorrecht zijn met de Waarheid!

Kinderen, Ik houd van al Mijn kinderen, zelfs wanneer zij zondigen en dwalen. Bid te allen tijde voor hen als jullie beweren een ware volgeling van Mij te zijn! Predik in ieder geval de Waarheid! Vertel hun altijd over Mijn diepe liefde voor Mijn kinderen! Maar jullie mogen hen nooit veroordelen. Vertel anderen nooit dat hun zonden, of dat wat jullie als zonden beschouwen, op een bepaalde manier door Mij afgestraft zullen worden, want jullie hebben het recht niet om dat te doen!

Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer jullie van Mij houden en in Mijn naam spreken, mogen jullie jezelf hiervoor niet ophemelen. Jullie mogen nooit in Mijn naam jullie broeders of zusters bedreigen of belasteren.

Denk eraan dat, omdat jullie Mijn volgelingen zijn, jullie juist vanwege jullie geloof het doelwit van de Bedrieger zullen zijn! Dus moeten jullie opletten dat hij jullie er niet inluist om jullie te doen zondigen tegen jullie broeders of zusters.

Jullie moeten sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef jullie deze boodschap om jullie de weg te wijzen en jullie op het rechte pad naar Mij te houden.

Jullie geliefde Jezus

Koning van de mensheid

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieĆ«n vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie