Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

Ontvangen op zaterdag 17 september 2011

18.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je met Mij in vereniging bent, zoals jij dat bent, zal dat van nu af aan deel gaan uitmaken van je leven. Wanneer mensen de boodschappen verwerpen die jij publiceert, verwerpen ze Mijn allerheiligste Woord. Wanneer ze deze betwisten en er iets op aan te merken hebben, bekritiseren ze Mij. Wanneer ze op je neerkijken, bespotten ze Mij. Wanneer ze om deze boodschappen lachen, kruisigen ze Mij.

Wat jij voelt, is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de blindheid van de mens voor de waarheid over het bestaan van Mijn Eeuwige Vader. De pijn en droefheid die Ik voel wanneer Ik de zonden van de mens moet aanschouwen, waaronder de zonden van de gelovigen, is zeer intens. Deze kwelling houdt amper op maar wordt verlicht door het lijden van offerzielen. Het wordt eveneens verzacht door de liefde die Mijn volgelingen Mij door hun godsvrucht tot Mij betonen.

Mijn dochter, hoewel Ik lijden nodig heb om andere arme, ongelukkige zielen te redden, is het niet iets dat Mij plezier doet. Ik vind het pijnlijk om naar te kijken, maar voel Mij erdoor getroost. Er zijn zoveel dingen die je moet leren, Mijn dochter, die voor jou moeilijk te begrijpen zijn. De wegen van het goddelijk Koninkrijk zouden door de mensheid niet begrepen kunnen worden. Eens zullen zij begrijpen.

Weet, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden die de mens gedurende eeuwen heeft moeten doorstaan, ten einde lopen. Dat is goed nieuws voor de mens die zijn naaste liefde betoont en die Mij als zodanig liefheeft. Dit zal ook eindelijk een einde maken aan Mijn lijden dat doorstaan wordt omdat Ik jullie allen bemin. Deze liefde is sterk en altijd vruchtbaar, en zal de oorzaak van jullie uiteindelijke redding zijn.

Ga nu, Mijn dochter, en aanvaard het lijden met meer begrip in je hart! Verheug je want de tijd van vrede en zaligheid is er bijna!

Jullie liefdevolle Vriend en Redder

Jezus Christus

Koning van de mensheid

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieĆ«n vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie