Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is

Ontvangen op zondag 11 september 2011

19.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. Nooit eerder hebben zoveel van Mijn kinderen, wereldwijd, een dergelijke leegte in hun leven gevoeld. Zonder doel worden zij radelozer wanneer zij met een dieet van troep gevoed worden. De dagelijkse media voedt hen met verhalen die, met zoveel landen in rep en roer, het kwaad tonen dat in de wereld aanwezig is. Verder is er het gebrek aan geestelijk voedsel en, in plaats daarvan, een regime van leugens als er jullie verteld wordt over de wonderen van wereldse idealen die, mochten jullie dergelijke dingen verwerven, allemaal zullen tegenvallen. Als jullie daarna zo’n doelen nastreven, zullen jullie erop uit zijn deze verhevenheden te bereiken, en opnieuw zullen jullie teleurgesteld worden.

Denk eraan dat Ik jullie voedsel ben, kinderen! Het zal alleen door Mij zijn dat jullie ware vrede, voldaanheid en zuivere liefde in jullie hart zullen vinden. Het is niet mogelijk om dit soort vrede elders te verkrijgen.

Wend jullie nu tot Mij, ieder van jullie die lijdt onder verdriet in zijn hart! Laat Mij jullie vasthouden en troosten! Want jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn verdwaalde maar dierbare zielen. Velen van jullie zijn afgedwaald en kennen de terugweg naar Mijn kudde niet. Sommige van jullie hebben voor een andere kudde gekozen - een kudde die niet van Mij is.

Luister naar Mijn oproep want wanneer jullie in jullie ziel Mijn stem horen, dan zullen jullie de Waarheid kennen! Ik Ben jullie weg naar Mijn Eeuwige Vader. Denk eraan dat velen van jullie, die God de Almachtige Vader uiteenlopende namen geven, wellicht toch dezelfde God aan het aanbidden zijn. Er is maar één God. De tijd van het moment waarop Zijn luister aan de wereld geopenbaard zal worden, is dichtbij. God de Vader is liefde, ongeacht wat jullie interpretatie is. Zijn barmhartigheid is allesomvattend. Kom, richt jullie nu tot Hem, waar jullie je ook bevinden in de wereld! Hij wacht op jullie roep.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie