Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De kastijding kan door gebed verzacht worden

Ontvangen op maandag 12 september 2011

12.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld kijkt, veranderen. Materieel genot en uitspattingen zullen niet meer opwinden. De mensen zullen de afgoden die ze van beroemdheden en rijkdom maken, niet meer als goden behandelen. Ze zullen niet meer zo snel hun naaste veroordelen of wreed behandelen.

De nieuwe wereld, na de Waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij en God de Vader eerbiedig gerespecteerd zal worden. Veel leiders uit landen, niet tot het christelijk geloof behorend, zullen Mijn Vader huldigen. Diegenen in machtsposities, die de financiën van de mensen beheren, zullen in drommen tot inkeer komen. Er zullen er nog veel meer hun machtslagen weghalen om het brood, dat van God de Vader komt, met hun broeders en zusters te delen. Want dat brood is voor iedereen bestemd en dient gelijk verdeeld te worden.

Ten gevolge van de Waarschuwing zal er zich veel goeds ontwikkelen. Veel zielen zullen echter niet sterk genoeg in het geloof staan. Zij zullen jammer genoeg in hun oude gewoontes hervallen. Verleid door de beloftes van macht, rijkdom, zeggenschap en eigenliefde zullen zij God de Vader verwerpen. Zij zullen de Waarheid kennen, maar dat zal voor hen nog niet volstaan. Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn in jullie zijde zijn, kinderen. Zonder jullie gebeden zullen hun zonden voor chaos zorgen in een wereld die bij haar nieuwe zuivering hersteld zal zijn.

Gebed, Mijn kind, is zo belangrijk. Jullie moeten God de Vader vragen in te gaan op jullie verzoek om de vervolging die door deze mensen gepland wordt, de kop in te drukken. Genoeg gebed kan, en zal, een groot deel van de verschrikking die deze zondaars de wereld proberen op te leggen, afwenden. Zovelen van jullie zijn blind voor het plan dat achter jullie rug beraamd wordt. De tekenen vertonen zich aldoor, maar jullie slagen er niet deze te herkennen.

Mijn kinderen, terwijl jullie geloof groeit, bid dat de Heilige Geest zich naar deze zielen kan uitbreiden en hun ziel overspoelen. Ik, jullie dierbare Jezus, bescherm jullie, Mijn volgelingen. Onder Mijn bevel draag Ik jullie op om niet alleen te bidden voor deze gevallen zielen, maar ook dat de vervolging van doorsnee mannen, vrouwen en kinderen weggenomen zal worden. Als deze daders, die Mijn Vader zullen tarten, onschuldige mensen zouden blijven terroriseren door de nieuwe controlemaatregelen die zij op de wereld zullen loslaten, dan zullen zij gestraft worden.

Aan deze zondaars zal de grootst mogelijke barmhartigheid sinds Mijn kruisiging verleend worden. Zij moeten de Waarheid omhelzen want dat is de laatste keer dat hun de kans op verlossing geboden zal worden. Anders zullen zij een vreselijke straf tegemoet treden. Deze straf, die door Mijn Eeuwige Vader door de hand der goddelijke gerechtigheid bewerkstelligd zal worden, is niet wenselijk. Hoewel deze grote kastijding voorzegd werd, kan deze door de kracht van gebed verzacht worden.

Jullie geliefde Redder

Koning van Barmhartigheid

Jezus Christus 

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie