Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Atheïsten en wetenschappers zullen zeggen dat de Waarschuwing een illusie was

Ontvangen op zondag 3 juli 2011

18.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voortgaan, kijk recht vooruit en volg Mijn instructies op! Wijk er niet van af wanneer je elke minuut van de dag door de Boze bestookt wordt! Focus je enkel op Mij! Je moet leren begrijpen dat tijd in Mijn gezelschap doorgebracht, vooral bij de Aanbidding, essentieel is als je deze missie de baas wil blijven. Ook de tijdsduur die in gebed doorgebracht wordt, is belangrijk want hoe langer je in nauw contact met Mij doorbrengt, hoe meer genaden je zult ontvangen. Nalaten om dat te doen, zal ertoe leiden dat je je helemaal blootstelt aan de aanvallen van de Bedrieger.

Mijn Woord, Mijn dochter, wordt door velen, die niet willen luisteren, genegeerd. Daar zijn veel redenen voor. Tegenwoordig hebben veel van Mijn kinderen hun ogen gesloten voor de waarheid over hun geestelijk bestaan. Ze omhelzen de wereld en alles wat deze ter vervanging van het Brood des Levens biedt. Velen zijn bovendien op hun hoede voor valse profeten, want dit is het tijdperk waarin overal valse profeten zullen opduiken. Dat is de verwarring die Satan wil veroorzaken zodat de echte boodschappen van Mij onopgemerkt blijven. Door de nederigheid die van Mijn uitverkoren zieners vereist wordt, kunnen zij zich voor het oog van de wereld niet verheffen want dat ligt niet in hun natuur. De valse zieners zullen zich in de schijnwerpers zetten. Hun focus zal op zichzelf gericht zijn. Hun boodschappen kunnen authentiek lijken en staan vol bloemrijke taal met, waar dat goed uitkomt, speciale aandacht voor uittreksels uit de heilige Bijbel, maar er zullen twee belangrijke aspecten aan hun boodschappen zijn die hen zullen verraden door de onwaarheden die ze meedelen. Het eerste bestaat erin dat zij in de boodschappen centraal zullen staan en zullen genieten van al de aandacht die ze krijgen. Verder heb je ten slotte de boodschappen zelf. Deze zullen verwarrend zijn, moeilijk te lezen en ze zullen geen blijvende indruk op de ziel achterlaten. Jammer genoeg, Mijn dochter, heeft de Kerk de neiging om de authentieke zieners te negeren omdat men in deze zaken verantwoordelijkheid moet tonen.

Daardoor is het voor Mijn Kerk veel eenvoudiger om die boodschappen te steunen, die uittreksels uit de heilige Bijbel bevatten, en deze als authentiek te verklaren. De eenvoud van Mijn onderrichtingen is voor hen niet zo gemakkelijk te accepteren, vooral wanneer de dag van vandaag een groot deel van de Waarheid zich verschuilt achter het masker van verdraagzaamheid.  De herinnering aan de eindtijd wordt ook niet gemakkelijk aanvaard, waarbij die gewijde dienaren van Mij uit angst en onwetendheid weigeren Mijn beker aan te nemen en verantwoordelijk te handelen.

Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de wereld. Gedurende de laatste eeuw werden aan Mijn zieners al de tekenen gegeven, maar deze worden genegeerd en terzijde geschoven terwijl ze hun hoofd in het zand steken. Het is juist in deze tijd dat Mijn gewijde dienaren over het belang van Mijn terugkeer naar de aarde moeten preken. Zij moeten de zielen voorbereiden door hen te herinneren aan de gevolgen van het nalaten zich te verlossen terwijl ze nog op deze aarde zijn. Want na de dood kunnen ze niet meer om vergeving verzoeken. Ik roep nu Mijn gewijde dienaren aan. Waarom willen jullie dat niet tegenover jullie kudde benadrukken? Waarom bespreken jullie niet actief de negatieve gevolgen voor Mijn kinderen tijdens de Grote Kastijding? Weten jullie niet dat veel van Mijn kinderen hun ziel zullen verliezen aan de Antichrist, die reeds hier op aarde is, klaar om op te komen terwijl hij in de coulissen daarop staat te wachten? Hoewel de Waarschuwing een grootse daad van barmhartigheid is, moeten Mijn kinderen begrijpen dat dit slechts de eerste fase is in wat voor al Mijn kinderen een zeer lastige en moeilijke tijd zal zijn. Want daarna zullen die verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan ontkennen.

Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen naar een logische verklaring zoeken, maar er zal er geen zijn. Ondertussen zullen Mijn volgelingen verscheurd zijn. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben, maar zij zullen in de war zijn door de leugens die door de verdorven groepering, de dodelijke ene-wereldorganisatie wiens doel erin bestaat de kleine mensen uit eigen winstbejag te vernietigen, verspreid worden.

Kinderen, als er niet genoeg mensen op het rechte pad kunnen blijven, zal het niet mogelijk zijn om de impact van de kastijding af te wenden. Want het is dan dat God de Vader zich in beweging zal zetten om te beletten dat de zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. Hij zal aardbevingen met een magnitude die nooit eerder meegemaakt werd ontketenen, vulkanen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en de aarde zal heen en weer geslingerd worden zoals een schip in ruw water, zonder anker om het op zijn plaats te houden.

Alsjeblieft, kinderen, laat de Waarschuwing jullie allemaal redden! Aanvaard dat dit wonder zal helpen om miljoenen te redden, die anders zouden verloren gegaan zijn! Maar diegenen die hun leven niet willen veranderen, zullen voor het huis van Satan kiezen. Zonder gebed is er geen hoop voor hen, want zij zullen de sleutels van het Nieuw Paradijs op aarde verspelen. In plaats daarvan zullen zij branden in het vuur van de hel. Als zij wisten waarheen dit pad, het verdorven pad, hen voert, denken jullie dat zij hun gewoonten dan zouden veranderen? Kinderen, help hen alsjeblieft door hen de Waarheid te vertellen! Bid om hun ziel te redden als ze niet willen luisteren! Want dat is al wat jullie kunnen doen.

Jullie geliefde Redder

Rechtvaardige Rechter en Koning van barmhartigheid

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie