Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

Ontvangen op woensdag 18 december 2013

16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eenmaal door Mijn Vader leven geschapen is en eenmaal een mens voor de eerste keer ademhaalt, zal hij naar lichaam en vervolgens naar ziel voor eeuwig bestaan.

Het grootste mysterie van het eeuwig leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet. De mens heeft het geschenk van de vrije wil gekregen en tot op de dag van zijn laatste adem op aarde heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods wetten leiden en zijn redding verdienen, of hij kan de waarheid van het bestaan van God vergooien en zijn leven overeenkomstig zijn eigen verlangens leiden. Wanneer hij zijn eigen lusten, hebzucht en verlangens in strijd met het Woord van God bevredigt, neemt hij ontzettende risico’s, die voor de eeuwigheid gevolgen zullen hebben.

Diegenen die het geluk hebben de heerlijkste zaligheid te verwerven, zullen in Gods Koninkrijk een eeuwig leven vol vervoering leiden. Hij zal in vereniging met de Wil van God elke vorm van heerlijkheid genieten en hij zal een perfect bestaan leiden, dat nooit zal eindigen. Diegenen die ervoor kiezen om God de rug toe te keren, zelfs wanneer door Mij alles in het werk gesteld zal zijn om hun betreurenswaardige ziel te redden, zullen ook een eeuwig bestaan kennen. Helaas zullen zij een verschrikkelijke lijdensweg in eenzame en uitzichtloze troosteloosheid ondergaan. Ook hij zal opgewekt worden, samen met de levenden en de doden, maar zijn bestaan zal een pijnlijk bestaan zijn aangezien hij het Licht van God nooit zal zien. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Wanneer jullie op aarde je laatste adem uitblazen, betekent dat gewoonweg dat jullie dan naar de volgende fase van jullie tocht in eeuwigheid gebracht worden. Er valt maar één pad te nemen en dat is het pad waarop jullie tot Mij komen. Elk ander pad zal jullie naar een vreselijk bestaan voeren, en toch geloven veel misleide zielen dat ze de waarheid kennen wanneer ze het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

Jullie mogen de waarheid nooit verwerpen want enkel de waarheid kan jullie eeuwige zaligheid brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie