Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten

Ontvangen op maandag 9 december 2013
16.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn onderrichtingen kennen, die door het Boek van Mijn Vader aan de wereld gegeven werden, maar die het Woord van God interpreteren om het naar hun eigen verlangens te schikken. Diegenen die anderen proberen te intimideren en die hen kwellen, gebruikmakend van Mijn heilig Woord, begaan een zware fout. Zij benutten de gave van liefde niet om de Waarheid mee te delen. In plaats daarvan stroomt er haat door hun aderen, die veroorzaakt wordt door de zonde van hoogmoed. Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is? Het is eenvoudig zodat alle mensen, met inbegrip van zowel diegenen die met weinig verstand geboren zijn als diegenen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat het is dat Ik hun zeg. Waarom zou Ik één betekenis van Mijn Woord aan de ene persoon, en dan een andere betekenis aan iemand anders geven?

Op bevel van Mijn Vader ben Ik de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten. Diegenen van jullie, die zich als de elite beschouwen, de weinige uitverkorenen en de zelfverklaarde profeten, zijn niet bekwaam om Mijn voeten af te vegen, zo vol haat zitten jullie. Aangespoord door de geest van het kwaad, en dus hoogmoedig, zijn jullie blind voor de ware stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan nooit op jullie verharde en met haat vervulde zielen neerkomen, want jullie vertegenwoordigen Mij niet. Wat diegenen van jullie betreft, die de Waarheid vervat in het allerheiligste Boek – de Bijbel – begrijpen: weet dat jullie deze grote gave van kennis niet mogen misbruiken! Jullie mogen er niets uit wegnemen of eraan toevoegen. Noch mogen jullie er om het even welke nieuwe interpretaties of betekenissen van proberen te maken.

Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden, alleen maar omdat de meerderheid van jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheid anders niet zou aannemen. Als Ik jullie niet behoorlijk zou voorbereiden, dan zouden jullie er niet klaar voor zijn. En al spreek Ik nu tot jullie, toch beledigen velen van jullie Mij. Wanneer jullie anderen kwaad doen, zullen jullie enorm te lijden hebben. Diegenen van jullie, die anderen kwaad doen en dan zeggen dat jullie dit in Mijn naam doen, weet dat jullie nooit bij Mij in het Paradijs zullen komen. Wanneer jullie het Woord van God verwerpen, zullen jullie de Waarheid nooit aannemen. Jullie zijn zo koppig, zo vol eigenwaarde en eigengerechtigheid, dat jullie de ware liefde – die enkel van Mij, Jezus Christus, kan komen - niet kunnen voelen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet! Jullie zijn niet van Mij.

De geest van het kwaad zal velen ervan overtuigen dat Mijn gerechtigheid zo barmhartig zal zijn, dat allen tot Mijn Nieuw Paradijs toegelaten zullen worden. Weldra zal elke gedocumenteerde Waarheid uit de Evangeliën herzien, en dan in een ander licht geïnterpreteerd worden. Velen zullen misleid worden en velen zullen geen moeite doen om hun ziel voor te bereiden, inclusief diegenen die in Mijn Tweede Komst geloven. Dit vals gevoel van veiligheid zal de grootste misleiding zijn, beraamd om de mens zijn natuurlijk recht op het Koninkrijk van God te ontzeggen. Waar er door de mens geen verzoening tot vergeving van hun zonden gezocht wordt, kan er geen verlossing zijn in Mijn ogen.

Mijn hand van gerechtigheid zal op het menselijk ras neervallen. Ik zal de ondankbare zielen – diegenen die ervoor kiezen om hun valse goden van goud en zilver, en wereldse en trotse leiders te verafgoden – scheiden van de zachtmoedigen en de nederigen. Ik zal allen die Mij smeken om hen te beschutten, barmhartigheid betonen maar die luidruchtige en vraatzuchtige zelfverklaarde profeten - die Mij zielen ontzegd zullen hebben - zullen nooit naar Mijn barmhartigheid op zoek gaan, want hun hoogmoed zal er slechts toe dienen hen voor de eeuwigheid van Mij te scheiden.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie