Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie

Ontvangen op vrijdag 1 juni 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden.

Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis.

Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden.

Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meeste mensen voor de gek houden.

Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christelijk aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken.

Er zal gezien worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal geliefd zijn in bijna elk land van de wereld.

Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt. Velen zullen geloven dat hij door Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij, Jezus Christus, de Redder van de wereld, is.

Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven voor hem opgeven en hij zal lachen en de spot met hen drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.

Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie ziel te roven, jullie van Mij af te nemen.

Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van Petrus zal zitten, zullen heimelijk een ene-wereldreligie beramen.

Dat zal een soort van christelijke religie lijken te zijn, die de liefde uitdraagt. Deze zal echter niet de liefde voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In plaats daarvan zal deze de liefde voor de Antichrist en de trouw aan hem alsook de eigenliefde propageren.

De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid hebben, zal de aanval ingezet worden.

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen.

Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven.

Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie.

Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen.

Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen.

Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn.

Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden.

Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.

Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden.

Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is.

Er is nu veel planning nodig.

Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood?

Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn.

Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te vermijden.

Deze onschuldige zielen zullen gered worden als zij zich in een staat van genade bevinden op het moment dat zij gedwongen worden de chip te aanvaarden.

De rest van jullie moet plannen maken om jullie familie en jullie trouw aan de Heilige Eucharistie en de Mis te bewaren.

Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal staan.

Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten, moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten.

Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om jullie gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.

De Rots zal beladen worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zeggen dat het Mijn nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar!

Maar wanneer de vervolging eindigt, zullen Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren mensen de Tempel laten heropbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal vanuit de Hemel naar beneden komen.

Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen in de Hemel en op aarde op hetzelfde moment gehoord worden.

En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn aankomst inluiden en velen zullen in extase ter aarde neervallen en van opluchting, uit liefde en van blijdschap huilen.

Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De lucht zal opklaren, de donder zal weergalmen en de koren van de engelen zullen in zoete harmonie zingen terwijl al Gods kinderen de ware Messias zullen verwelkomen.

Ik, Jezus Christus zal komen om te oordelen. En de Hemel en de Aarde zullen één worden.

De nieuwe glorieuze pracht, de vernieuwde aarde, zal tevoorschijn komen en het Nieuwe Paradijs zal al diegenen omhelzen van wie de namen in het Boek des Levens staan en die zich eendrachtig zullen verenigen.

En terwijl de beëindiging van de oude aarde - bezoedeld door de smet van de zonde – afgelopen zal zijn, begint het Nieuw Tijdperk pas.

Daar moeten jullie naar streven. Dat is waar jullie recht op hebben, als deel van jullie natuurlijk erfgoed.

Focus jullie enkel op het redden van alle zielen!

Dat is de reden waarom jullie de obstakels, die op jullie weg geplaatst worden, moeten negeren. De vervolging. Het leed. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Al wat telt, is het redden van zielen.

Jullie Redder, Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie