Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van de hel. Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten

Ontvangen op donderdag 7 juni 2012

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de Hemelse strijd, die verder woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.

Nu op elk land losgelaten, teisteren het leger van Satan en hun toegewijde volgelingen op aarde Gods kinderen op alle manieren.

Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd teweeggebracht door de krachten van het kwaad, wiens hoofddoel het was om deze op de knieën te krijgen. Hiermee niet tevreden, willen de krachten van het kwaad de Heilige Eucharistie vernietigen door deze te onteren.

Het was Satans plan, om het geloof van Mijn volgelingen te vernietigen door het demoraliseren van Mijn Kerk op aarde.

Veel van Mijn volgelingen huldigen Mij, hun Redder, niet langer omdat zij de zonden afkeuren van diegenen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen. Hoezeer verwondt Mij dit als zij Mij zo snel in de steek laten.

De geloofsafval in de hedendaagse wereld door Gods kinderen te bekoren hun geloof te verloochenen, werd eveneens door Satan gepland.

Als alternatief wendt hij een nieuwe religie aan, meestal bekend als de New Age. In plaats van God te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen als geestelijk superieur en bevelvoerend.

Zoals Lucifer, die niet enkel als God wilde zijn, maar die God wilde worden, wil deze snel evoluerende sekte Gods kinderen ervan overtuigen dat zij meester zijn over hun eigen lot.

Dat alles gecontroleerd kan worden door een vals geloof en een metafysische wereld die niet bestaat.

Het geloof in valse goden zoals Boeddha, heeft zoveel mensen geschaad en hen naar een duistere wereld gevoerd, die op het eerste gezicht lijkt te schitteren, maar die er niet in slaagt om zuivere liefde voor elkaar te doen ontbranden.

In plaats daarvan komen al deze New Age-religies neer op één ding: obsessie voor zichzelf en eigenliefde ten koste van een ander.

De oorlogen die de vrijmetselaarsorden van Satan creëren, zijn talrijk aan het worden en de grootste groep van allen zal de controle over het Midden-Oosten bekokstoven door een bloedbad.

In Europa zullen zij de invoering van een nieuwe ene-wereldmunt bekokstoven, om slaven van hen te maken.

De greep van Satan is zo sterk, dat het veel gebed zal vragen om de macht die hij uitoefent omver te werpen. Bovendien zal er de verleiding zijn om Gods kinderen af te keren van de waarheid.

Hij, Satan, kan jullie denken compleet in de war sturen. Hoewel hij niet de macht heeft om te weten wat jullie denken, kan hij gedachten en twijfels in jullie geest plaatsen.

Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de genaden jullie te beschermen, verhoogt hij zijn activiteiten.

Satan stuurt zijn demonische engelen naar de gelovigen en kwelt hen. Als jullie hen zouden kunnen zien, zou dat jullie schokken. Er kunnen er twee of drie jullie omringen en zij kunnen jullie doen struikelen, ervoor zorgen dat jullie verward of verontrust raken en dat jullie geest gevuld wordt met liefdeloze gedachten over een andere persoon.

Alles wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op aarde vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.

Daarna richt hij zich op diegenen met hoge posities, die zeggenschap hebben over miljoenen levens. Hij verleidt hen door corruptie, manipulatie van de macht en de invoering van slechte wetten die ontworpen zijn om pijn en ontbering te veroorzaken. En vervolgens orkestreert hij oorlog.

Kinderen, negeer de strijd niet, want deze is echt!

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van de hel.

Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten. De tijd, waarin de strijdmacht van God in de Hemel Satan moet vernietigen, heeft een aanvang genomen. De tijd, waarin Mijn strijdmacht op aarde de wapens moet opnemen, heeft eveneens een aanvang genomen.

De tijd dringt. We hebben veel werk te doen.

Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van de zielen slechts bewerkstelligen als in deze tijd Mijn stem gehoord wordt.

Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze missie geplaatst en zal veel van Gods kinderen wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan tegenhouden dat het Boek der Waarheid geopenbaard wordt daar Ik het ben, Jezus Christus, die dat doet.

Nochtans zullen veel arme zielen overtuigd worden de andere kant op te kijken wanneer Ik de waarheid, zoals voorzegd in het Boek der Openbaring, zichtbaar voor de hele wereld bekendmaak.

Sta hem nooit toe jullie voor zich in te nemen! Jullie kunnen dit doen door te weigeren jullie te mengen in de beledigingen of het spottend lachen van anderen, wanneer jullie Mijn heilig woord verkondigen. Want door jullie met hem in te laten, geven jullie hem de munitie die hij nodig heeft om jullie af te matten.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de hele mensheid 

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie