Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zelfs kleine gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden

Ontvangen op zaterdag 16 april 2011

22.45 u

Mijn geliefde dochter, het moment van de Waarschuwing is nu dichtbij en dit zal snel, in een oogwenk, gebeuren. Allen zullen als aan de grond genageld staan wanneer ze Mijn grootse barmhartigheid aanschouwen. Bid met prioriteit voor al diegenen in doodzonde! Zij hebben jullie gebeden nodig, want velen van hen zullen van de schok morsdood neervallen wanneer zij, als door Mijn ogen, de verschrikking zien van de zondige gruweldaden die zij begaan hebben. Het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid kan miljoenen redden, zelfs als het maar om een klein groepje van vrome, liefdevolle volgelingen gaat.

Ik zal je geen datum geven, Mijn dochter, voor deze grootse gebeurtenis. Maar wees er zeker van dat het moment nu voor de deur staat! Aangezien over de hele wereld het kwaad onverminderd blijft toenemen, zal dan ook de hand van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal zich niet op de achtergrond houden en toestaan dat deze boosaardige zondaars, die heulen met Satan, Mijn kinderen nog langer vernietigen of verderven. Die van zichzelf bezeten zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze smet van hun zonde, moesten zich schamen! Ik vraag jullie om nu te bidden om de vergeving van hun zonden.

Daar de Waarschuwing nu zal plaatsvinden, zullen ook de ecologische rampen de mensheid treffen. Het gebed is nu jullie enige wapen, Mijn kinderen, om jezelf en de mensheid te behoeden voor het vuur van de hel. Zodra de Waarschuwing achter de rug is, zal er vrede en vreugde heersen. En dan zal de vervolging door de nieuwe wereldalliantie een aanvang nemen. Hun macht zal verzwakt worden als er genoeg van jullie bekering verspreiden en intens bidden.

Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken om te bidden voor de redding van de mensheid. En daarmee zullen jullie miljoenen zielen redden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie