Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

Ontvangen op vrijdag 29 april 2011

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren.

Nederigheid betuigt jullie kleinheid in Mijn ogen waarbij jullie Mij, jullie Redder, de Mensgeworden Zoon van God, vereren. Zonder staat hoogmoed in de weg. Jullie kunnen dat niet gebruiken als jullie je geschikt wensen te verklaren voor Mijn Koninkrijk.

In de wereld van vandaag is, in een tijdperk waarin assertiviteit en een verlangen om erin te slagen zich te verbeteren ten overstaan van anderen als een bewonderenswaardige eigenschap wordt beschouwd, nederigheid onaanvaardbaar. Diegenen die zichzelf niet ophemelen of niet met zelfvertrouwen en arrogantie doorzetten, worden in de wereld genegeerd. Hun eigenschap van nederigheid en edelmoedigheid naar anderen toe wordt als een zwakheid beschouwd – ze zijn niet de moeite waard er zich druk om te maken in hun gezelschap opgenomen te worden. Nochtans is de tegengestelde deugd van hoogmoed de sleutel om het Koninkrijk van God binnen te komen. Wat dus als een succesvolle aanpak tot de sleutel om in dit leven weelde en rijkdom te vergaren beschouwd wordt, is juist de formule die jullie na de dood naar de duisternis zal voeren.

Nederigheid, waardoor jullie erkennen dat jullie eerst jullie Maker en Schepper moeten dienen, is wat werkelijk belangrijk is. Door jullie nietigheid te betuigen, verkondigen jullie Gods heerlijkheid.

Nederigheid is een deugd die niet enkel kostbaar is in Mijn ogen, maar die ook een belangrijk onderdeel van jullie geestelijke ontwikkeling uitmaakt. Dit betekent anderen boven jezelf te stellen tot eer van God. Maar het is zo gemakkelijk om zeer snel in een toestand van hoogmoed te vervallen.

Waarschuwing aan de uitverkoren zielen

Neem nu diegenen die hard gewerkt hebben om hun geestelijk leven te ontwikkelen om Mij te behagen. Denk daarbij dan aan die fortuinlijke zielen die gaven gekregen hebben waardoor zij, door de kracht van de Heilige Geest, in de wereld fungeren als zieners. Na het verkrijgen van deze gaven, beginnen ook zij zich zeer vaak op een subtiele manier als specialer dan hun broeders en zusters te beschouwen. Zij beroemen zich op de gaven die zij bezitten. Zij worden dan selectief in hoe zij deze gaven delen. Hun zelfverheerlijking tast vervolgens hun vermogen aan om de Waarheid mee te delen. Wat zij vergeten zijn, is dat al de gaven die hun gegeven worden, van Mij komen. Ik houd van iedereen. Zij krijgen deze gaven om te delen. Net zoals Ik deze gaven aan dergelijke uitverkoren zielen schenk ten bate van anderen, kan Ik deze ook weer wegnemen.

Zelfverheerlijking verhindert jullie om werkelijk in Mijn voetstappen te treden. Leer nederig, geduldig en verstoken van hoogmoed te zijn! Als jullie naar nederigheid toewerken, zullen jullie een bijzondere plaats in Mijn Hart krijgen. Hoewel Ik bepaalde mensen als uitverkoren zielen selecteer, zouden zij dat als een geschenk moeten beschouwen. Zij mogen nooit denken dat zij belangrijker zijn in Mijn ogen, want Ik houd van iedereen. Maar Ik zal goed werk belonen zodra er tegenover Mij en jullie broeders en zusters nederigheid aan de dag gelegd wordt.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie