Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Ontvangen op zaterdag 23 april 2011

Paaszaterdag 16.40u

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. Dit jaar is belangrijk omdat dit het begin van het Nieuw Tijdperk van Verlichting inluidt, dat binnenkort zal ingaan in de wereld.

Mijn groot geschenk van barmhartigheid zal de gelovigen grote opluchting bezorgen en onder die niet-gelovigen die zich zullen bekeren, een enorm euforisch gevoel teweegbrengen. Zodra zij de Waarheid ontdekken, zullen zij opgewekt en vol liefde voor God, de Eeuwige Vader, en Mij, jullie goddelijke Redder, zijn. Zelfs niet-christenen zullen de waarheid van Mijn bestaan inzien. Dit zal in de wereld eindelijk een geweldig gevoel van vreugde en liefde creëren.

De Waarschuwing moet gevolgd worden door gebed

Het is echter belangrijk om één gewichtige les aangaande de Waarschuwing te onthouden. Deze grootse gebeurtenis - wanneer jullie allen niet enkel jullie zonden zullen zien zoals Ik deze zie, maar ook de waarheid over het hiernamaals zullen inzien – moet gevolgd worden door gebed.

Jammer genoeg zullen velen daarna terug in zonde vervallen. Het is nu tijd jullie voor te bereiden om die situatie te vermijden door elke dag van jullie leven het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Door de gewoonte aan te nemen dit krachtig gebed te bidden, zullen jullie het niveau van bekering en geloof behouden dat zich daarna over de wereld zal uitstrekken.

Verheug jullie, bid en dank Mij, jullie goddelijke Redder, voor deze grote barmhartigheid! Kniel en loof God de Vader voor het geschenk van Mijn Offer! Gebed zal de impact van de vervolging door de wereldwijde nieuwe wereldalliantie die zal volgen, helpen afzwakken. Als er genoeg van jullie trouw blijven aan Mij en Mijn Leer, en blijven bidden alsook de Sacramenten blijven ontvangen, kunnen jullie de loop der gebeurtenissen die zullen volgen, veranderen.

Hoe veelvermogend is Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Zovelen van jullie verstaan de betekenis ervan nog steeds niet. Velen hebben er jammer genoeg nog nooit eerder van gehoord.

Wat diegenen betreft die Mij nu trouw zijn: Ik moet een heel speciaal verzoek tot jullie richten. Ik wil geen enkele van Mijn kinderen zien omkomen. Dat is de reden waarom de Waarschuwing jullie gegeven wordt. Die zal ieder van jullie, met inbegrip van de sceptici onder jullie, tonen wat er daadwerkelijk zal gebeuren tijdens het Laatste Oordeel. Om Mij dus te helpen iedere ziel te redden, wil Ik dat jullie je eigen geschenk beloven om Mij te helpen zielen te overhalen.

Vorm overal ter wereld gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid en gebruik dit gebed voor iedere persoon van wie jullie bekend is dat zij misschien op sterven liggen, want als jullie dat doen, zal Ik hun redding garanderen. Verzamel jullie nu, Mijn volk! Volg jullie Redder na! Bid zoals jullie nooit eerder gebeden hebben en dan zullen er meer zielen gered worden! Jullie zullen dan allemaal deel gaan uitmaken van de Nieuwe Wereld, die Ik jullie beloofde, wanneer de Hemel en de Aarde samensmelten. Deze heerlijke toekomst is voor iedereen bestemd. Open jullie geest, hart en ziel voor de komende grote vreugde in plaats van deze grote verandering te vrezen! Door over de hele wereld, in elk land, in elke familie, in elke Kerk en in elke gemeenschap tot één grote, machtige groep te versmelten, zullen jullie een groot verschil maken.

Jullie gebeden zullen een groot deel van de vervolging, die zoals voorzegd zal plaatsvinden, helpen voorkomen. Dus volg Mij nu uit eerbied voor Mij, jullie steeds liefdevolle Redder!

Ik leef in ieder van jullie. Ik weet wat er in jullie hart en ziel omgaat. Door Mij jullie belofte van barmhartigheid voor jullie broeders en zusters te geven, zullen jullie bijzondere genaden ontvangen.

Jullie goddelijke Koning van barmhartigheid en rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie