Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

Ontvangen op zaterdag 16 april 2011

10.00 u

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. Zeg die zielen die weigeren te bidden om hun trots en afkeer terzijde te schuiven en zich tot Mij te wenden om vergeving te vragen. Wees er maar zeker van dat heel veel zielen deze ophanden zijnde gebeurtenis niet zullen overleven! Veel van deze zielen zijn gewoon lui en hoewel ze misschien ergens wel in God, de Eeuwige Vader, geloven, zijn ze van mening dat ze zich op een gegeven moment in de toekomst wel met hun spirituele overtuigingen zullen bezighouden. Maar dan zal het te laat zijn.

Vertel de wereld dat deze gebeurtenis hen gaat redden. Velen zullen tijdens deze mystieke ervaring tot inkeer komen. Zij zullen een brandend gevoel gewaarworden, vergelijkbaar met wat door de zielen in het vagevuur ervaren wordt. Dat zal hen een inzicht geven in wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken voordat zij het glorieus Licht van de Hemel kunnen zien. Zij kunnen dit overleven door gewoon aan te nemen dat deze gebeurtenis kan plaatsvinden. Wend jullie tot Mij en zeg: “Leid mij alsjeblieft naar het Licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef mij mijn zonden.”, en ik zal jullie dan terstond vergeven. Na de Waarschuwing zullen jullie dan een diepe vrede en vreugde in jullie ziel ervaren.

Jongeren vinden het gênant om te bidden

Veel mensen in de wereld van vandaag weigeren te bidden. Veel jongeren vooral vinden het gênant en ouderwets. Ze geloven ten onrechte dat – ja, ook al hebben ze geloof in God - gebed niet nodig is. Dat is niet waar. Het is essentieel om het Paradijs, waar jullie na de dood wanhopig naar zullen hunkeren, binnen te komen. Als jullie in zonde blijven, kunnen jullie dit heerlijk feest niet ervaren. Net zoals diegenen van jullie die hun conditie onderhouden, voor hun lichaam zorgen en zorgvuldig letten op wat ze eten om in vorm te blijven, zo moeten jullie ook jullie ziel voorbereiden. Zonder nauwlettend aandacht te schenken aan de staat van jullie ziel, zal deze zwak worden en het voedsel ontberen dat nodig is om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat verkeert.

Gebed om anderen te bekeren

Door de zwakheid van geloof onder degenen in de wereld die gelovig zijn, hebben diegenen van jullie die sterk zijn in hun geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten voor de anderen dit bekeringsgebed bidden.

“Jezus, ik verzoek U dringend, door Uw goddelijke barmhartigheid,
om deze lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
zodat zij bekeerd kunnen worden.”

Zeg dit kort gebed op ten behoeve van diegenen van wie jullie denken dat ze dit het meeste nodig hebben.

Onthoud Mijn heerlijke belofte, kinderen! Ik zal uiteindelijk zegevieren. Satan, de Bedrieger, kan het gewoonweg niet overleven. Laat Mij jullie alsjeblieft beschermen en jullie met Mij meenemen! Ik houd van jullie allemaal. Blijf Mij elke dag vragen om jullie geloof te versterken!

Jullie goddelijke Redder

Koning van barmhartigheid en mededogen

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie