Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

Ontvangen op zondag 24 april 2011

Paaszondag 20.30u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. Dat Ik door de Opstanding zal helpen om jullie allen naar het Licht van de Hemel te tillen. Sta nu op, jullie allen, naar Mij en jullie zaligheid toe!

Mijn kinderen, jullie moeten bij elke gelegenheid anderen bekeren. Hoe meer jullie uitleggen en hoe meer jullie die zwakke zielen de liefde in jullie hart tonen, zal het beoogde resultaat bereikt worden wanneer jullie een andere ziel bekeren. Ik zal grote zegeningen over jullie uitstorten. Dat is een heel bijzonder geschenk van Mij en betekent van jullie kant een daad van grote barmhartigheid.

Bekering, Mijn kinderen, zal zielen redden. Wanneer een bekering plaatsvindt, verspreidt zich dat naar die vrienden en kennissen van de persoon die bekeerd werd. Bekering verspreidt bekering. Het maakt niet uit dat jullie uitgelachen of behandeld worden alsof jullie onzin vertellen. Het vergt veel moed van jullie kant, Mijn geliefde, trouwe volgelingen. Maar elke keer dat jullie opstaan en Mijn Leer aan anderen uitleggen, zullen de mensen luisteren. Hoewel sommigen misschien om jullie lachen en jullie niet serieus lijken te nemen, zullen diep vanbinnen velen luisteren naar wat jullie te zeggen hebben.

Wanneer tijdens jullie werk de Heilige Geest door jullie werkt, zal de begunstigde een ruk aan zijn hart voelen. Maar zij zullen niet weten waarom. Jullie zullen hen dan dichterbij trekken.

Sommige mensen zullen traag reageren. Maar wees geduldig! Zij zullen stukje bij beetje zich beginnen over te geven. Eerst zullen zij jullie een vraag stellen. Dat zal meestal betrekking hebben op of iets goed of verkeerd is. Dan zal de bekering ingeworteld raken. Geef het nooit op om de waarheid van Mijn Leer te verspreiden! Dat hoeft niet als een prediker gedaan te worden. Het kan integendeel heel subtiel gebeuren. Bekeer anderen in jullie alledaagse leven door gewone gesprekken. Op die manier zullen de mensen er meer voor openstaan.

Jullie, Mijn kinderen, zullen je echter geschokt voelen door de reactie van andere mensen, vooral van diegenen die hun leven in ontkenning en duisternis leiden. Hun antwoord zal agressief en op spottende toon zijn. Er zal jullie gevraagd worden of jullie echt in zulke onzin geloven. Jullie zullen bovendien uitgelachen en beledigd worden. Jullie zullen ervan beschuldigd worden jullie tot het geloof te wenden omwille van persoonlijke problemen. Jullie zullen je van tijd tot tijd generen en het wellicht moeilijk vinden jullie te verweren.

Zwijg in zo’n situaties! Stel dan gewoon van tijd tot tijd vragen!

Vraag dergelijke zielen: “Waarom voel jij je zo?” Hoe meer vragen je hun stelt, hoe meer deze mensen hun eigen antwoorden zullen beginnen te evalueren. Jullie zullen niet iedereen van de Waarheid kunnen overtuigen. Maar elke poging van jullie kant zal jullie in Mijn ogen doen stijgen.

Ga nu, Mijn kinderen! Bekeer in Mijn naam en er zullen jullie heel veel genaden verleend worden!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie