Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

Ontvangen op dinsdag 19 april 2011

23.50 u

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Velen zullen de ecologische rampen als de hand van God zien. Anderen zullen zeggen dat deze een teken van de eindtijd zijn, terwijl nog anderen zullen zeggen dat het allemaal met de opwarming  van de aarde te maken heeft.  Maar wat nu op het moment het belangrijkste is, is om het volgende te begrijpen. De zonde zal, als deze tot ongekende hoogten escaleert, in ieder geval in jullie geregeld leven vernieling veroorzaken. Maar wanneer deze toeneemt tot op het huidige niveau dat door jullie allen ervaren en aanschouwd wordt in de wereld van vandaag, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat dergelijke rampen de hand van God zullen zijn die aan het werk is.

God, de Eeuwige Vader, heeft al op die manier gereageerd en gehandeld. Nu de tijd nadert om Satan en zijn volgelingen te vernietigen, zal er door God in Zijn barmhartigheid nog meer ecologische onrust ontketend worden. Hij zal dat doen om Satan en al zijn corrupte menselijke marionetten, die kwijlen bij het vooruitzicht van de rijkdom en de roem die hij hun door zijn psychische krachten belooft, tegen te houden.

Satan prent zielen die zo zwak zijn dat ze zich blootstellen aan zijn bezittende krachten, slechte gedachten en daden in. Dergelijke mensen delen dezelfde trekken. Ze zijn egocentrisch, bezeten van wereldse ambities en rijkdom, en verslaafd aan seksuele perversies en macht. Allen zullen in de hel terechtkomen als ze blijven doorgaan met de verheerlijking van de Antichrist, die op het punt staat zich aan de wereld kenbaar te maken.

Veel onschuldige zielen geloven niet in Satan, de Antichrist of zelfs God, de Almachtige Vader. Dus knijpen ze een oogje dicht. Toch vragen zij zich af waarom juist de samenleving waarin zij leven, ingestort is. Zij kunnen de angstaanjagende snelheid van het uiteenvallen van het traditionele gezin niet volgen. Zij schrijven dat toe aan de kwalen van de moderne samenleving. Wat zij niet weten, is dat Satan het als prioriteit op het gezin gemunt heeft. Dat komt doordat hij weet dat als het gezin uiteenvalt, ook de samenleving in elkaar stort. Velen zijn zich daarvan bewust omdat dit in de wereld van vandaag steeds duidelijker wordt.

Kijk bovendien naar de seksuele immoraliteit! Jullie staan er verbaasd van hoe vreselijk de samenleving door deze verdorvenheid aangetast werd. Wat jullie wederom niet beseffen, is dat Satan verantwoordelijk is voor elke daad van obscene immoraliteit in de wereld. Terwijl diegenen van jullie die opgaan in een wereld van vrij seksueel verkeer, seksuele perversie en misbruik van anderen, zullen aanvoeren dat deze daden een bron van vermaak en in sommige gevallen een vorm van inkomen zijn, moeten jullie weten dat die jullie paspoort naar het eeuwig vuur van de hel zullen zijn.

Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen, zal jullie lichaam – ook al zullen jullie in de geest zijn – dan ook voor eeuwig branden alsof jullie nog in het vlees zijn. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie misbruiken door de doodzonde, zal in het vuur van de hel de meeste pijn ondergaan. Waarom zouden jullie dat willen? Velen van jullie, arme misleide zielen, beseffen niet dat jullie de Waarheid nooit verteld werd. De Waarheid dat de Hemel, het vagevuur en de hel wel degelijk bestaan. Veel van Mijn goedmenende gewijde dienaren van de Kerken hebben deze onderrichtingen al zeer lange tijd niet meer benadrukt. Ze moesten zich schamen! Ik huil om hun zielenleed want velen van hen geloven zelf niet echt meer in de hel. Hoe kunnen zij dan prediken over de verschrikking die de hel is? Dat kunnen zij niet. Want velen hebben geopteerd voor het gemakkelijke antwoord: “God is altijd barmhartig. Hij zou jullie nooit naar de hel sturen. Wel?”

Het antwoord is: neen, dat doet Hij niet. Dat komt omdat hij Zijn kinderen nooit de rug zou kunnen toekeren. Maar de werkelijkheid is dat heel veel zielen – geblokkeerd door de doodzonde waartoe ze verleid worden om deze te begaan – keer op keer, steeds opnieuw, verslaafd raken aan hun zonden. Zij verkeren in zo’n duisternis – op hun gemak in hun eigen immoraliteit – dat zij zelfs na de dood voor deze duisternis blijven kiezen. Ze kunnen dan niet meer gered worden. Ze hebben dat pad gekozen uit eigen vrije wil – een geschenk van God waartegen Hij niet kan ingaan. Maar Satan kan dat wel. En hij doet het ook.

Kies welk leven jullie willen! Het pad des levens naar de Hemel richting God, de Eeuwige Vader, of richting Satan, de Bedrieger, in het vuur van de eeuwige hel. Er is geen duidelijkere manier om de afloop aan jullie uit te leggen, Mijn kinderen. Het is vanwege Mijn liefde en mededogen dat Ik jullie de Waarheid moet bijbrengen.

Deze boodschap is bedoeld om jullie enigszins te doen schrikken want als Ik jullie niet toon wat hen te wachten staat, zou Ik Mijn ware liefde voor jullie allen niet laten zien.

Het is tijd om de toekomst onder ogen te zien, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor die vrienden, familie en geliefden die jullie door jullie eigen gedrag beïnvloeden. Gedrag lokt gedrag uit. Waar het een onschuldig kind betreft, zouden jullie dat dan ook uit onwetendheid ongewild op de weg naar eeuwige duisternis kunnen voeren en begeleiden.

Bekommer jullie om jullie ziel! Het is een geschenk van God. Het is alles wat jullie naar de volgende wereld zullen meenemen.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie