Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

Ontvangen op woensdag 20 april 2011

17.45 u

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. Dat zal voortdurend gebeuren. Het wordt tijd om aan deze kwelling gewend te raken. Je kunt nu meer dan ooit gerust zijn dat deze boodschappen authentiek zijn en van Mij, de goddelijke Redder van de mensheid, Jezus Christus, komen.

Het bedroeft Mij wanneer Ik zie dat met name de gelovigen door de Bedrieger zo beïnvloed worden om Mijn allerheiligste Woord te verwerpen terwijl het geschonken wordt zodat de wereld het te horen krijgt.

Mijn dochter, jij bent meer dan in staat om nu alle stemmen te negeren die beweren te spreken met het gezag dat hun door goddelijke bronnen gegeven werd. In de wereld van vandaag zijn er veel valse profeten aanwezig en zij zijn niet wie ze beweren te zijn. Zoals  Ik je al eerder gezegd heb, luister alleen naar Mijn stem! Je hebt de goedkeuring van anderen niet nodig om met dit werk door te gaan. Deze boeken met heilige boodschappen zullen na verloop van tijd gezien worden voor wat ze zijn. Je mag je door slecht geïnformeerde zielen er nooit toe laten verleiden dat zij goddelijk geïnspireerd zijn, want dat is niet het geval. Verdring de leugens waarmee de Bedrieger, Satan, je oren zal bestoken! Hij, Mijn dochter, wil dit werk tegenhouden en zal er alles aan doen om te verhinderen dat je deze missie volbrengt.

Sta nu op en spreek met het gezag van de Heilige Geest waarmee je begiftigd werd, Mijn dierbare dochter! Je bent een uitverkoren boodschapper om, zoals Ik je gezegd heb, in deze tijden de belangrijkste boodschappen voor de mensheid over te brengen. Je maakt Mij zo gelukkig door de kracht en de moed die je getoond hebt tegenover de aanvallen die je door toedoen van Satan hebt moeten verduren. Denk er evenwel aan dat je dit werk moet aanvaarden met de nederigheid die van jou verwacht wordt! Ontvang Mij nu elke dag in je ziel om extra genaden! Ik houd van je, Mijn dochter. De hemel verheugt zich over de snelheid waarmee je gehoor geeft aan Mijn allerheiligste Wil.

Je Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie