Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

Ontvangen op zondag 17 april 2011

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De toorn van God, Mijn eeuwige Vader, zal snel neerkomen op deze wereldwijde alliantie die uit eigen winstbejag ondergrondse organisaties op touw zal zetten om dood te zaaien in de rest van de wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van weelderige landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie in verrukking zouden brengen, mochten de doelstellingen ervan niet zo sinister zijn. Deze mensen uit elk wereldland zijn rijk, machtig, getalenteerd en controleren de banken, het leger, de humanitaire wereldorganisaties, de politiemachten, de regeringen, de energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen aan hun klauwen zonder dat Ik jullie vertel hoe.

Gebed, in het bijzonder het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, zal bekering verspreiden, en door de heilige Rozenkrans te bidden, zal het werk van deze snode parasieten – van wie Satan het idool is – afzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die in dit bedrieglijke web verstrikt geraakt zijn, menen dat ze gewoon ambitieus zijn met een aangeboren verlangen naar rijkdom, en houden er geen enkele religieuze overtuiging op na. Wat zij niet weten, is dat zij door Satan misleid en dagelijks door hem beïnvloed worden in hun gedachten, streven, woorden en daden. Hoe blind zijn zij toch!

Overal waar zij zich verzameld hebben, zal dan ook de toorn van God met een angstaanjagende kracht neerkomen. Dat is al aan de gang. Ze zullen gestopt worden, maar dat zal een beetje tijd vergen. Het zal hen niet volledig tegenhouden, maar het zal de afschuwelijke impact die hun daden anders zouden hebben, afzwakken. De Allerheiligste Drie-eenheid is nu overal ter wereld actief in de communicatie met uitverkoren zielen. Gelovigen zullen dat al gemerkt hebben. Diegenen die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter zonderlinge doemdenkers zijn. Hoewel veel mensen in de wereld van vandaag inderdaad valse beweringen kunnen doen, gelieve hen niet te negeren zonder eerst te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarde tijden! Houd jullie aandacht te allen tijde op Mij, jullie goddelijke Redder, gericht! Ik zal jullie hand vasthouden en jullie in deze beproevingen bijstaan.

Zodra zij zien dat deze profetieën aan het licht komen, zullen veel mensen panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn. Maar het is niet nodig bang te zijn, want deze periode zal van korte duur zijn. En daarna zal de Nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allemaal in vereniging met Mij een vredig, lang en gelukzalig leven zullen leiden.

Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader om leiding vragen, hoe kleiner de impact van de snode heerschappij van de Nieuwe Wereldorde zal zijn. Ga nu in vrede! Bid om jullie geloof in Mij te versterken!

Jullie barmhartige Redder en rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie