Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

Ontvangen op dinsdag 26 april 2011

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. Overal hebben Mijn arme, dierbare kinderen te lijden, over de hele wereld en vooral in de Arabische wereld. Hoe worstel Ik met hun lijden! Die arme, hulpeloze zielen! Bid alsjeblieft voor hen, Mijn dochter, door je eigen lijden voor hen op te offeren!

De wreedheden die in de Arabische wereld begaan worden, zullen jammer genoeg aanhouden aangezien er meer Arabische naties in een reeks van conflicten verwikkeld zullen raken. Het moment van de eerste van de moordaanslagen waarover Ik je afgelopen februari sprak, zal binnenkort plaatsvinden. De opstand in de Arabische wereld zal onrechtstreeks in alle hoeken van de wereld onrust uitlokken.

Italië zal een cruciale rol spelen in de neveneffecten die de betrokkenheid van de wereldmachten in een oorlog in gang zullen zetten – al deze gebeurtenissen zijn onvermijdelijk, maar gebed kan het leed verzachten. Bid, Mijn dochter, dat de mensen zich tot Mij zullen wenden om Mij om hulp en begeleiding doorheen deze tijden van beroering te vragen!

Ik wil Mijn kinderen niet zien lijden. Maar lijden zullen zij tot de Waarheid tijdens de Waarschuwing geopenbaard wordt. Bid nu voor die misleide dictators die onschuldige zielen doden!

Ik roep Mijn gewijde dienaren in de hele wereld op te aanvaarden dat de voorzegde profetieën uit het Boek der Openbaring zich nu aan het ontvouwen zijn. Verspreid de waarheid van Mijn Leer en red jullie kudde voordat de tijd om is! Ga nu! Doe jullie plicht tegenover Mij! Ik roep diegenen van jullie die Mijn onderrichtingen afgezwakt hebben op om daar nu mee op te houden. Kijk in jullie hart en vertel Mijn volk de Waarheid! Dat zij niet gered kunnen, en zullen, worden tot zij om de vergeving van hun zonden verzoeken. Zij moeten zich in Mijn ogen vernederen en Mij vragen hun het geschenk van de verlossing te geven.

Jullie, Mijn gewijde dienaren, moeten nu de rol vervullen waarvoor jullie uitgekozen werden. Wees moedig! Predik de Waarheid!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Boodschap: Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

zaterdag 16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie