Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

Ontvangen op zaterdag 30 april 2011

20.45 u

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. Je bent nu sterker aan het worden naar geest en ziel om snel aan Mijn Allerheiligste Wil gehoor te geven. Je hebt nog veel werk, Mijn dochter, om je ziel voor te bereiden met het oog op de volmaaktheid die van jou verlangd wordt. Vrees nooit, want Ik begeleid je bij elke stap van de weg!

Mijn dochter, wat houd Ik van de zondaars! Hoe snak Ik naar hun trouw aan Mij! Ik kijk en zie mensen met vrienden en familie, gelukkig, met gelach in huis, en Ik Ben vol vreugde omdat Mijn Geest daar aanwezig is. Dan kijk Ik in andere huizen en zie Ik verwarring, droefheid, boosheid en in sommige gevallen het kwaad in de vorm van misbruik. En Ik ween omdat Ik weet dat in dat huis Satan aanwezig is. Vervolgens kijk Ik en zie vriendengroepen in hun dagdagelijkse leven samenwerken ten bate van anderen en dat doet Mij deugd. Dan kijk Ik naar andere groepen die koortsachtig ten bate van zichzelf werken met maar één motief, namelijk om enorm veel macht en rijkdom te genereren. Al hun handelingen hebben maar één doel: voor zichzelf zorgen. En dat gaat meestal ten koste van anderen. Ik huil dan omdat Ik weet dat zij in duisternis verkeren. En vervolgens kijk Ik gefascineerd naar de intelligente, goed opgeleide groepen die de wereld ervan willen overtuigen dat God, Mijn Eeuwige Vader, niet bestaat. Zij slaan hoogdravende taal uit en leggen geraffineerde argumenten voor terwijl zij ook Mij arrogant loochenen. Om dan te zien dat gelovigen, met een lauw geloof, in dit hol van duisternis meegezogen worden, breekt Mijn Hart. Er zijn dus heel veel groepen met uiteenlopende belangen, streefdoelen en doelstellingen. Jammer genoeg investeren maar zeer weinigen tijd in het communiceren met God, de Eeuwige Vader.

Het geloof heeft in de wereld van vandaag veel miljoenen mensen verlaten. Het gevolg daarvan is dat veel mensen zich verward voelen, niet weten welke doelen na te streven, noch de leiding van Mijn gewijde dienaren zoeken.

Deze maalstroom van verwarring zal aanhouden tenzij Mijn kinderen Mij aanroepen om hen te helpen. Bid voor al Mijn kinderen wijd en zijd! Kijk om je heen en jullie zullen zien dat overal ter wereld de mensen hetzelfde zijn. Ze kunnen van verschillende nationaliteiten zijn, in verschillende talen spreken en een andere huidskleur hebben. Maar ze delen gelijkaardige trekken. Sommigen zijn gelukkig, sommigen lijden, anderen zijn vol liefde, anderen boos en gewelddadig. De meeste mensen hebben een gevoel voor humor en ondervinden dat op een bepaald moment in hun leven. Wanneer jullie dus naar jullie familie en vrienden kijken, zullen jullie diezelfde overeenkomsten zien.

Als jullie dus de behoefte voelen om te bidden voor diegenen die jullie het meest nabij zijn, dan spoor Ik jullie aan om ook eens aan jullie broeders en zusters in alle hoeken van de wereld te denken. Jullie zijn allemaal Mijn kinderen. Door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden voor al Mijn kinderen van overal, kunnen jullie, Mijn volgelingen, de mensheid behoeden voor de duisternis van de hel. De kracht van dit gebed zal er garant voor staan dat Mijn barmhartigheid zich overal ter wereld over iedereen zal uitstrekken.

Laat Mij jullie allen naar Mijn Paradijs brengen! Sta niet toe dat Ik moet lijden doordat Ik iemand van jullie in de handen van Satan zou moeten achterlaten!

Bid, bid echt elke dag om 15.00 u het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en jullie kunnen de wereld redden!

Jullie immer barmhartige Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie