Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

Ontvangen op zondag 18 mei 2014

19.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt. Weldra zullen de incidenten, de daden en de handelingen, die verband houden met Mijn Kerk op aarde, door jullie aanschouwd worden. Diegenen die kleinerende beweringen over Mijn heilig Woord doen, zullen tot zwijgen gebracht worden, zo geschokt zullen ze door de komende gebeurtenissen zijn.

Alles wat van Mij komt, komt van Mijn Vader. Wanneer Mijn Vader details van toekomstige gebeurtenissen dicteert, als onderdeel van Zijn missie om zielen te redden, wees er dan maar zeker van dat deze zullen plaatsvinden. Terwijl het nieuw tijdperk van radicale hervormingen in Mijn Kerk een aanvang neemt, zullen veel niet-christelijke groeperingen omhelsd worden. En hoewel Ik alle zielen verwelkom, zal Ik nooit toestaan dat Mijn Woord – waarop Mijn Kerk gebouwd is – terzijde geschoven wordt. Diegenen die Mij niet aanvaarden omdat ze niet geloven in wie Ik Ben, zullen in Mijn Huis verwelkomd worden. Er zal hun alle gastvrijheid getoond worden, ze zullen met grote hoffelijkheid behandeld worden, er zullen hun geschenken aangeboden worden en nog zullen ze weigeren hun Gastheer te erkennen. Na verloop van tijd zullen ze Mijn Huis dan gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is. Aan de Christenen zal verteld worden dat God van hen zou verwachten dat ze niet-gelovigen in de Kerk welkom heten. Dat sommige praktijken, die Mij huldigen, aangepast zullen moeten worden om zo deze bezoekers niet te beledigen. Weldra zal Mijn Huis niet langer van Mij zijn, want er zal weinig dialoog over Mijn waar heilig Woord zijn.

Nieuwe woorden, waarvan men jullie zal zeggen dat deze uit Mijn lippen komen, zullen door Mijn Kerk op aarde gebruikt worden om vreemden in Mijn Huis welkom te heten. En terwijl Ik stilletjes in een hoekje zit, zullen ze in Mijn Huis als een bezetene tekeergaan, en schatten en alle symbolen die met Mij, Mijn geliefde Moeder en de kruisweg geassocieerd worden, wegnemen. Mijn Huis zal van alles wat Mij dierbaar is ontdaan worden, en bedriegers zullen er hun intrek nemen. Het zal een plaats voor vreemde herdenkingsdiensten worden, nieuwe en ongebruikelijke gebeden en het nieuwe boek zullen de oude vervangen. Dat zal doorgaan tot Ik gedwongen word Mijn Huis te verlaten, aangezien het voor Mijn Heilige Tegenwoordigheid niet meer geschikt zal zijn. Wat al de onschuldige volgelingen van Mij betreft: zij zullen enkel dat zien, waarvan zij geloven dat het een poging om het katholieke geloof te moderniseren is.

Spoedig zal Ik de sleutel tot Mijn Huis niet langer bezitten, want ze zullen ook deze afnemen. Ik zal dan nog enkel van het hart van Mijn trouwe gewijde dienaren, Mijn geliefde volgelingen en diegenen van wie het hart voor Mij zal openstaan, Mijn thuis maken. Mijn Huis is van jullie. Mijn Huis is er voor iedereen. Maar wanneer Ik de heidenen in Mijn Huis verwelkom, geeft hun dat niet het recht om Gods kinderen te dwingen hun gewoontes te aan te nemen of toe te laten dat hun ceremonieën in het Huis van de Heer plaatsvinden.

Jullie mogen nooit toestaan dat jullie geloof op die manier gebruikt of in gevaar gebracht wordt om heidenen toe te laten Mijn Huis te bezoedelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie