Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

Ontvangen op donderdag 1 mei 2014

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden. Op dit moment zijn veel mensen in de wereld zich niet bewust van de profetieën aangaande de Grote Dag van de Heer, die in de allerheiligste Bijbel opgenomen zijn. Als voorbereiding op deze tijd heeft Mijn Vader Mij opgedragen om jullie mee te delen dat de datum van Mijn Tweede Komst vastligt, maar dat alleen God, de Eeuwige Vader, deze datum kent. Zelfs Ik, Zijn eniggeboren Zoon, heb geen weet van deze datum – enkel dat het al snel zal gebeuren.

Voorafgaand aan de grote vernieuwing zullen er zich eerst veel gebeurtenissen moeten afspelen, maar weet dat deze allemaal snel en in een hoog tempo zullen plaatsvinden. Diegenen die de Grote Dag vrezen, moeten in plaats daarvan op Mij vertrouwen en bidden voor de ziel van diegenen die alles zullen doen wat ze kunnen om Mij in Mijn zoektocht naar zielen tegen te werken. Mijn plan bestaat erin om zelfs de koppigsten onder jullie naar Mijn Koninkrijk te brengen, want dat is voor de hele wereld bestemd. Mijn Koninkrijk zal komen, want dat is Gods plan en zal het Laatste Verbond voltooien overeenkomstig de Goddelijke Wil van God.

Bid met edelmoedigheid in jullie hart voor de ziel van diegenen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, en dan zal Ik hen bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Al wat in het begin was, zal op het einde volbracht worden en dan zal er een wereld zonder einde bestaan. Alles begint en eindigt met Mijn Vader.

Niets zal Mijn Tweede Komst voorkomen. Geen mens die zich tegen Mij verzet of die probeert om zielen van Mij weg te trekken, zal het vergund worden Mij te trotseren, want bij Mijn aankomst zullen al Mijn vijanden verstoten worden. Ik zal de zwakken, de angstigen, de berouwvollen, de ketters, de heidenen, de leugenaars, de dieven, de moordenaars – alle zondaars – redden. Niet één van jullie is vrijgesteld van Mijn barmhartigheid. Ik houd van jullie allemaal.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie