Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

Ontvangen op maandag 5 mei 2014

16.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden. Elk van hen zal door de Boze getergd worden, die zwakke en hoogmoedige zielen gebruikt om aanvallen te lanceren op diegenen die dicht bij Mij staan. Alles zal in het werk gesteld worden, zowel zichtbaar als onzichtbaar, om dit grootse werk van Mij te belasteren.

Als de vervolging heviger zal worden, weet dan dat de macht van Satan beknot werd en al wat hij zal doen, is stenen blijven gooien, leugens verspreiden en trachten zielen van Mij weg te trekken. Hij zal erin slagen om op diverse manieren zielen weg te trekken van deze missie. Hij zal zieners gebruiken om de missie aan te vallen en dat zal grote verwarring veroorzaken.

Wanneer de mens blijft zondigen en het Woord van God niet langer in zijn geheel aangenomen wordt, dan zal de Hemel steevast ingrijpen. Vertrouw Mij als Ik jullie nu zeg dat dit Mijn missie is, en als er jullie iets anders verteld wordt, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie op een dwaalspoor gebracht worden. Mijn belofte bestaat erin om Gods kinderen tot op het einde, en totdat een ziel de hand van God volkomen afwijst, trouw te blijven. Ik zal gestaag vorderingen maken en jullie voorzien van alle gaven, waarmee Ik jullie begiftig om jullie te beschermen tegen Mijn vijanden die als wolven in schaapsvacht jullie benaderen. Mijn gaven zullen de tegenpool worden van wat de wereld door de vijanden van God zal ontvangen. De tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek waarmee de wereld weldra opgescheept gaat worden – vol met door de mens gemaakte, gebrekkige leerstellingen die de zonde zullen rechtvaardigen - zal het Boek der Waarheid zijn. Het Zegel van de Levende God zal jullie beschermen tegen het teken van het Beest, en de Medaille van Verlossing tegen de ketterij die uit de mond van Mijn vijanden zal rollen, die Mijn Kerk op aarde zullen innemen.

Uiteraard wordt deze missie door Satan veracht en hij zal zelfs goede zielen gebruiken die – uit een gevoel van misplaatste trouw aan die gewijde dienaren van Mij, die het geloof verloren hebben en die Mij niet echt dienen omdat zij niet meer weten hoe – Mijn heilig Woord scherp zullen bekritiseren. Jullie mogen je niet laten beïnvloeden. Wees niet zoals diegenen die jullie voorgingen – diegenen die Mij afwezen toen Ik op aarde rondliep.

Ik geef jullie Mijn woord dat jullie weldra al het bewijs zullen bezitten dat jullie verlangen. Ik schenk jullie Mijn belofte dat Ik nu enkel kom om jullie redding te brengen in een tijd waarin door Mijn vijanden alles in het werk gesteld zal worden om jullie je door God gegeven recht op zaligheid, als een kind van God, te ontzeggen.

Verlaat Mij niet wanneer jullie in je hart weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die nu spreekt! Probeer niet om zielen van Mij weg te trekken als jullie in enige twijfel verkeren over wie Ik Ben! Schaad Gods profeten niet of jullie zullen enorm te lijden hebben! Vecht niet tegen het plan van Mijn Vader om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te bereiden of jullie zullen je de toorn van Mijn Vader op de hals halen! Wees dankbaar! Wees edelmoedig en neem dit geschenk van tussenkomst met liefde en vreugde aan, want het is voor jullie eigen bestwil en in het belang van iedere levende ziel, dat het aangeboden wordt!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie