Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

Ontvangen op vrijdag 23 mei 2014
18.00 u
Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost. Ik Ben jullie Jezus, de Mensenzoon, Redder van de wereld en toch ween Ik. Elke genade waarmee de mens begiftigd wordt, wordt door ondankbare zielen naar Mij teruggegooid. Mijn edelmoedig Hart staat open zodat Ik jullie allen tot Mij kan trekken, maar jullie wenden je af. Zelfs diegenen van jullie die Mij wel beminnen, schenken Mij niet jullie tijd. In plaats van met Mij te praten, praten jullie met elkaar over Mij. Te veel gepraat over het mysterie van Gods plannen en wat komen gaat, kan afleiding en verwarring veroorzaken. Te veel analyses en zogenaamde intellectuele debatten doen afbreuk aan Mij.

Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden. Ik verzocht jullie nooit om het mysterie van Mijn Goddelijkheid te begrijpen omdat de zielen die Mij werkelijk liefhebben, Mij zullen liefhebben om wie Ik Ben en niet om wat Ik breng. Zij zullen niet op zoek zijn naar roem voor zichzelf. Zij zullen hun spiritualiteit niet ontwikkelen om louter vaste voet aan de grond te krijgen in Mijn Koninkrijk. Zij zullen hun kennis over Mij nooit op een opschepperige manier gebruiken om punten te scoren. De zielen die in Mij zullen verblijven, zijn de zielen die niets vragen dan dat wat ze vragen om het welzijn van hun eigen ziel en die van anderen.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen, dan praten en schreeuwen jullie niet over hoeveel jullie zeggen Mij te kennen. Jullie moeten anderen gewoon liefde betonen en Mijn onderrichtingen navolgen met een ziel die zonder hoogmoed is. Dus als jullie waarlijk de Mijnen zijn, zullen jullie minder tijd besteden aan het proberen te definiëren van wat Ik jullie verteld heb; wat Ik jullie geleerd heb en wat Ik beloofde. Ik vraag dat jullie tot Mij komen en meer tijd doorbrengen met Mij in stille contemplatie. Wanneer jullie dat doen, zal Ik Mij duidelijker aan jullie openbaren en zullen jullie in jullie hart weten wat het werkelijk betekent om Mij waarlijk te dienen.

Jullie Jezus
 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie