Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

Ontvangen op zaterdag 31 mei 2014

16.20u

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart.

Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, verlangt dat Ik dit doe aangezien Hij hen zal bedekken met Zijn Kostbaar Bloed, om hen zo ongedeerd te bewaren. Hij wil dat jullie, Mijn geliefde kinderen, dit doen omdat Hij hen grote genaden zal verlenen. Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen. Door Zijn Zoon, Jezus Christus, belooft Hij grote genaden, en die kinderen die aan Mij voorgedragen zullen worden, zullen beschermd zijn tegen de invloed van de geest van het kwaad.

Mijn Zoon zal alles doen wat nodig is om alle families in Zijn Nieuw Paradijs te verenigen, en door jullie kinderen aan Mij, de Moeder van de Verlossing, toe te wijden, zal er grote bescherming geschonken worden aan elke familie waarvan de namen van hun kinderen Mij aangeboden worden.

Mijn liefde voor Gods kinderen is zeer bijzonder want Ik ben de Moeder van al Gods kinderen. Het zal door Mij, de Moeder van de Verlossing, zijn dat zielen, die aan Mij toegewijd zijn, door de barmhartigheid van Mijn Zoon gered zullen worden. Deze zielen zullen niet verleid worden door de misleiding die door de Antichrist de wereld voorgehouden zal worden.

Jullie moeten dit gebed eenmaal per week voor een beeld van Mij, jullie geliefde Moeder, opzeggen en voordat jullie het bidden, je met wijwater zegenen.

Kruistochtgebed (153) ‘Het geschenk van bescherming voor kinderen’

O Moeder van God, Moeder van de Verlossing,
ik vraag dat U de ziel van deze kinderen (som hen hier op …)
toewijdt en voordraagt aan Uw geliefde Zoon.
 
Bid dat Jezus, door de kracht van Zijn Kostbaar Bloed,
deze kleine zielen behoedt en beschut
met elke vorm van bescherming tegen het kwaad.
 
Ik vraag U, lieve Moeder,
om mijn familie in tijden van grote moeilijkheden te beschermen
en dat Uw Zoon een gunstige blik op mijn verzoek zou werpen,
om mijn familie in eenheid met Christus te verenigen
en ons de eeuwige zaligheid te verlenen. Amen.

Ga en wees dankbaar voor de liefde die God voor Zijn kinderen heeft! Er zal aan elk kind en elke jongere, wier naam jullie aan Mij voordragen voor de toewijding aan Mijn Zoon, grote barmhartigheid en zegeningen verleend worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie