Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

Ontvangen op zondag 11 mei 2014
18.00 u
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn. Noch streef Ik na iemand vernedering te bezorgen, ook al kunnen zij anderen vernederen in Mijn Naam. Ik tracht nooit de reputatie van een mens te ruineren wanneer hij de oorzaak van veel verwoesting in de wereld is. Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden. Ik koester de ziel van elk van Gods kinderen. Ik zoek hen voortdurend op. Ik probeer hen naar Mij toe te trekken. Zelfs diegenen die Mijn bestaan niet erkennen, worden iedere dag door Mij opgezocht. Ik maak Mijn aanwezigheid voelbaar in hun leven door hun ziel te vervullen van liefde voor anderen, door uit te goedheid in hen te putten, zodat dit negatieve gedachten, daden en handelingen kan overwinnen.

Sommige zielen zijn van nature ontvankelijk voor Mij en Ik schep behagen in hun edelmoedig antwoord en teder hart. Anderen hebben een barrière tussen henzelf en Mij waardoor Ik het moeilijk vind hun ziel te raken. Maar Ik zal op veel verschillende manieren blijven proberen die ziel te bereiken, totdat Ik hun hart kan openen voor de kracht van Gods liefde.

Liefde is de drijvende kracht die leidt tot alle goede dingen. Liefde is in elk kind van God aanwezig vanaf het moment dat ze geboren worden. Gods gave van liefde helpt de mensheid de Boze te overwinnen. Wanneer God tussenbeide komt en de liefde in een ziel aanwakkert, doet Hij dat om Zijn kinderen tegen de verdorvenheid van de duivel te beschermen. Liefde is krachtiger dan haat, maar haat is geduldig. Satan, vol haat voor de mensheid, kent geen liefde van welke aard dan ook, behalve voor zichzelf. Hij teistert de mensheid door haat te planten in zielen die verzwakt zijn door zonde. Haat vindt een bereid onderkomen in de ziel van diegenen die jaloers, vol trots, eenzaam en verward zijn. Satan zal een ziel nooit tot haat verleiden door het de ziel voor te stellen als wat het is. In plaats daarvan zal hij altijd als zijn eerste tactiek de ziel verleiden door de zonde van hoogmoed. De ziel zal ertoe gebracht worden te geloven dat hij zich moet ergeren omdat zijn eigen behoeften dat gebieden, omdat hij het het beste weet en dat hij iets goeds doet.

Op dit moment verspreidt Gods liefde zich onder al Zijn kinderen. Hij doet dat uit Zijn barmhartigheid. Hij zal de liefde in het hart van de mensen aanwakkeren om de mensheid te helpen vechten tegen de haat die weldra zal toenemen in de wereld, terwijl het hart van de mensen steenkoud zal worden.

Ik vraag dat jullie dit kruistochtgebed bidden om in deze tijd om Gods liefde te verzoeken.

Kruistochtgebed (149) ‘Om Gods liefde in te roepen’

O Jezus, vervul mij met de liefde van God.
Vervul mij met Uw goddelijk licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb
om het zaad van Gods barmhartigheid onder alle volkeren te verspreiden.

Sta toe dat Uw goddelijke liefde door mij verspreid wordt
onder al diegenen met wie ik in contact kom.
Strooi Uw liefde uit zodat deze als een nevel neerstrijkt
op alle zielen, alle godsdiensten, alle geloofsovertuigingen, alle naties
om al Gods kinderen harmonieus in vervoering te brengen.

Help ons Gods liefde uit te dragen
zodat deze al het kwade in de wereld kan en zal overwinnen. Amen.

Stel liefde altijd gelijk aan de aanwezigheid van God. Weet dat enkel liefde Mij zielen kan bezorgen. Weet dat van God enkel en alleen liefde kan komen. Alleen liefde heeft de kracht om vrede, tevredenheid en eenheid onder de volkeren te brengen. Haat komt van Satan en overal waar jullie het aanschouwen, moeten jullie bovenstaand gebed opzeggen om om Gods liefde te verzoeken. Onthoud dat de liefde alles zal overwinnen omdat die van God komt.

Jullie Jezus
 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 149

‘Om Gods liefde in te roepen’

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie