Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

Ontvangen op maandag 26 mei 2014

16.22 u

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Wanneer de ene-wereldreligie ingevoerd wordt, zal dat behoedzaam gebeuren om zo niet de indruk te wekken dat Ik, de eeuwige Vader, niet langer vereerd wordt. Als Ik niet de vereerde ben, dan zal dit nieuwe gebed een gruwel worden en mag dit nooit gebeden worden als Mijn kinderen met Mij willen blijven en naar eeuwig leven verlangen. Het is veel beter dat jullie zwijgen dan één woord van de godslastering uit te spreken, die overal in alle kerken – die Mij, jullie Vader, eren en die Mijn Zoon, Jezus Christus, jullie Redder, erkennen – ingevoerd zal worden.

Woorden, die Mijn naam en die van Mijn Zoon eren, zullen verdraaid worden en uitdrukkingen, die naar Mijn Zoon verwijzen, zullen termen als ‘Jezus van het Licht’ bevatten. Dit nieuwe gebed zal de nadruk leggen op de superioriteit van de mens, op zijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn van zijn broeder en alle religies eendrachtig te verwelkomen om God te huldigen. Alle verwijzingen naar Mijn Zoon, op de manier dat Hij vereerd dient te worden, zullen door deze nieuwe titel, die men Hem zal geven, vervangen worden. Er zal de wereld verteld worden de schoonheid van de aarde te vereren, de wereldwonderen die door een God geschapen zijn, die iemand voor iedereen is en die elke vorm van aanbidding accepteert. Dat zal de tijd zijn waarin de wereld zich als een heidense religie tot één wereld zal verenigen. Doordat zoveel religieuze uitingen deze nieuwe geloofsovertuiging rondstrooien, zal dat diegenen die met onderscheidingsvermogen gezegend zijn, ertoe brengen om werkelijk te begrijpen wat er aan het gebeuren is.

Hoe vergeefs zullen hun inspanningen zijn, want diegenen die Mijn kinderen deze duisternis opleggen, zullen boeten voor hun afwijzing van hun Schepper. En terwijl dit gebed zonder meer aangenomen wordt, zal een andere gruwel opgelegd worden – de invoering van het herschreven Woord, dat niets dan rotte vruchten zal voortbrengen.

Na verloop van tijd zal er een speciaal symbool gecreëerd worden, dat voor de nieuwe door de mens gemaakte god zal staan, zodat het voor diegenen aan wie gevraagd wordt het te dragen, zal lijken dat ze iets goeds verrichten door elkaar solidariteit te betonen. Al deze dingen, zo zal hun verteld worden, zijn voor het welzijn van allen, waarbij jullie voornaamste plicht erin bestaat om naar de volmaaktheid van de mens te streven. Dat, zal men jullie zeggen, is belangrijk vooraleer jullie God onder ogen kunnen komen. Jullie kunnen Gods Wil niet doen als jullie niet naar gerechtigheid streven om de mensheid te bevrijden van de gebondenheid aan religieuze vervolging, armoede en oorlogen. De focus zal liggen op alle dingen die met Mijn schepping te maken hebben – de aarde, de naties, de mensen en politieke heersers. Alles zal harmonieus aan elkaar geknoopt worden om, zo zal men zeggen, God beter te dienen. Al wat zij zullen dienen, zal de koning van de leugens zijn, die al deze dingen zal bewerkstelligen. En terwijl de wereld deze nieuwe, schijnbaar innovatieve ontwikkelingen in wereldlijke kwesties zal toejuichen, zal de mensheid tot het heidendom gedwongen worden. Het heidendom zal een verschrikkelijke duisternis van de ziel met zich meebrengen. Daarop zal Ik, voor alles dat tegen Mij gericht is, hun gruweldaden verdubbelen – aan de aarde waarop zij lopen, het water dat zij drinken, de bergen die zij beklimmen en de regen die hun gewassen voedt.

De strijd tussen de machtigen, de hoogmoedigen en de slechten onder de mensen en Mij, hun eeuwige Vader, hun Schepper, zal een zwaarbevochten strijd zijn.

Jullie eeuwige Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie