Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

Ontvangen op zaterdag 3 mei 2014
15.50 u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen. Zovelen valt het zwaar te vertrouwen op Mijn liefde voor de mensheid wanneer zij zich op hun eigen geloof verlaten om zich volledig aan Mij over te geven. Het is pas wanneer jullie je geheel aan Mijn zorg overgeven, dat jullie je veilig beschermd en in vrede kunnen voelen.

Mijn liefde zal, wanneer die door jullie opgezocht wordt, zich over jullie uitstrekken zodra jullie je armen uitsteken en als een klein kind om Mij roepen. Wanneer ze klein zijn, stellen kinderen al hun vertrouwen in hun ouders. Zij kennen enkel en alleen maar het verschil tussen wat goed voelt en wat slecht voelt, en dus rekenen zij volledig op de volwassene om hen te beschermen. Kinderen denken er geen twee keer over na naar hun ouders te lopen om troost en om hun toevlucht te zoeken. Het vertrouwen van een kind is sterk. Het stelt zich geen vragen want het gelooft vast dat het in de armen van een liefdevolle ouder veiligheid zal vinden.

Ik Ben te vertrouwen, want alles wat Mij gevraagd wordt zal geschieden als het tot heil strekt voor de ziel. Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe. Ik geniet van de daad om eenieder van jullie te overladen met Mijn geschenken. Wanneer jullie Mij vragen jullie te helpen, hoor, voel en geef Ik gehoor aan alles wat jullie verlangen. Geef Mij de kans om Mijn liefde voor ieder van jullie te bewijzen! Laat Mij jullie het bewijs van Mijn tussenkomst tonen! Het is in deze tijd van bestaan dat Ik, Jezus Christus, Mijn aanwezigheid kenbaar zal maken in alles wat jullie Mij vragen. Het is in deze tijd dat Ik jullie in staat zal stellen om Mijn aanwezigheid te voelen, om getuige te zijn van Mijn grote daden van tussenkomst in jullie dagelijks leven en om de kracht van jullie gebeden te bevatten. Want dit zijn, meer dan in enige andere tijd sinds Ik op aarde rondliep, de dagen van grootse wonderen waarmee Ik de mensheid zal begiftigen.

Wanneer jullie werkelijk al jullie vertrouwen op Mij stellen, kan Ik grote wonderen verrichten om jullie niet alleen maar verlichting van lijden te bezorgen, maar jullie ook nog dichter tot Mijn Heilig Hart te trekken. Wanneer een kind weet dat een ouder van hem houdt, voelt het zich veilig in de wetenschap dat hij beschermd wordt. Weet dat door op Mij te vertrouwen, Ik jullie allen zal beschermen en Ik elk van jullie zielen zal overstelpen met een diep gevoel van vrede welke jullie nergens anders op deze aarde zullen vinden.

Kom vandaag tot Mij en roep Mij aan om jullie te helpen – welke zorgen jullie ook mogen hebben. Bid dit bijzonder kruistochtgebed telkens als jullie in nood verkeren, en Ik zal elke keer opnieuw antwoorden.

Kruistochtgebed (148) ‘Kom mij te hulp’

O mijn Jezus, help mij in deze tijd van grote nood.
Houd mij in Uw armen
en neem mij op in het toevluchtsoord van Uw Hart.
Veeg mijn tranen weg.
Verzacht Mijn vasthoudendheid.
Monter mij op en vervul mij met Uw vrede.
Sta mij a.u.b. dit speciale verzoek toe (vermeld het hier…).
Kom mij te hulp zodat mijn verzoek verhoring vindt
en mijn leven vreedzaam kan worden
en verenigd met U, lieve Heer.
Als mijn verzoek niet ingewilligd kan worden,
bekleed mij dan met de genade
te aanvaarden dat Uw Heilige Wil mijn ziel ten goede komt,
en ik voor altijd aan Uw Woord trouw zal blijven
met een welwillend en minzaam hart. Amen.

Telkens als jullie bedroefd zijn of hulp nodig hebben, roep dan steevast Mij aan en Ik beloof dat jullie een teken zullen ontvangen dat Ik gehoor gegeven heb aan jullie kreet naar Mij, jullie geliefde Redder.

Jullie Jezus

 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 148

 ‘Kom mij te hulp’

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

zaterdag 10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie