Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

Ontvangen op zaterdag 10 mei 2014

17.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment dat er geen enkele andere kardinaal, bisschop, priester of enige gewijde dienaar van Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen binnen de Kerk in hun hart weten hoe gebrekkig deze zal zijn. Zij zullen verontrust zijn, maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen zo in de minderheid zijn tegenover diegenen van wie het geloof zo zwak is, dat zij om het even welke ketterij, die in Mijn heilige naam aan Gods kinderen voorgehouden wordt, gewillig zullen accepteren.

De man die Ik zal doen opstaan, is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer hij vrijuit spreekt. Zodra hij dat doet, zullen er nog veel meer in opstand komen en zeggen waar het op staat, en daardoor veel zielen redden. Nadat hij opgestaan is, heb Ik andere plannen om al die godsdiensten samen te brengen, die Mij, Jezus Christus, niet als de Zoon van God erkennen. Al deze goddelijke plannen werden voorzegd, en miljoenen en miljoenen mensen uit de hele wereld zullen dan de waarheid beseffen. Zij zullen daarop uitdijen en door Mij gezegend worden zodat ze alle geloofsovertuigingen kunnen verzamelen, met als enige doel ervoor te zorgen dat het ware Woord van God verkondigd wordt. Het geloof zal zich vervolgens verspreiden zodat Mijn Woord - zoals dit in de heilige Evangeliën vervat ligt - door mannen, vrouwen en hun zonen en dochters in alle vier de hoeken van de wereld gepredikt zal worden. Zij zullen profeteren door aan de wereld deze goddelijke boodschappen te openbaren, en Mijn aanwezigheid zal hen omhullen om hen de kracht en de moed te schenken die zij nodig zullen hebben.

Deze generatie van Mij zal zo indrukwekkend zijn in het verspreiden van de waarheid, dat veel van diegenen die misleid werden en die langs een pad van grote dwaling gevoerd werden, zich zullen omkeren en terug naar Mij zullen komen lopen. Ze zullen zich zo snel verspreiden dat, bij elke ketterij die tegen Mij begaan wordt, miljoenen zielen bekeerd zullen worden. Ik zal eerst de heidenen aantrekken, want aan hen werd de waarheid niet gegeven, en zo zal er in de wereld geen twijfel bestaan over hoe krachtig Mijn ingrijpen zal zijn. Daarna zal Ik alle andere religies samen aantrekken, en er zal hun duidelijk getoond worden dat er maar één weg naar Mijn Vader bestaat, en die kan enkel via Mij gaan. En terwijl Ik miljoenen zielen naar Mij toe zal trekken, en naar de waarheid over wie Ik Ben, zullen miljoenen andere zielen in een door de mens gemaakte religie getrokken worden, die door de geest van het kwaad ontworpen en in het leven geroepen werd.

Het grote plan van de Boze is even doordacht als eenvoudig, en dat bestaat erin om zoveel mogelijk zielen tot de verdoemenis te brengen door hun geloof in Mij, Jezus Christus, te verwoesten. Ze zullen dat doen door de waarheid te ontkennen. Terwijl de nieuwe religie door leugens zielen zal verslinden, zal Ik er drie keer zoveel terugwinnen door ervoor te zorgen dat Gods kinderen de waarheid niet vergeten.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

zaterdag 31 mei 2014

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

Boodschap: God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

maandag 26 mei 2014

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Boodschap: Jullie hoeven de wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

vrijdag 23 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde want Ik heb grote behoefte aan troost.

Boodschap: Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

zondag 18 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Boodschap: Ik zoek de goddelozen niet op om hen zomaar te vernietigen. Mijn enige verlangen is hen allemaal te redden.

zondag 11 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn liefste wens al Gods kinderen liefde, vrede en gelukzaligheid te bezorgen. Ik verlang nooit wraak, hoe slecht de daden van de mensen ook zijn.

Boodschap: Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

maandag 5 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Boodschap: Vraagt en gij zult verkrijgen, is geen ijdele belofte die Ik doe

zaterdag 3 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensen vraag om op Mij te vertrouwen, is dat voor veel mensen een heel moeilijk iets om te doen.

Boodschap: Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

donderdag 1 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie