Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wereldwijde vaccinatie: één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit gezien sinds de dood van de Joden onder Hitler

Ontvangen op zaterdag 10 november 2012

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe kan de waarheid jullie shockeren. Hoewel jullie Mijn heilig woord aanvaarden, is het pas wanneer de profetieën – die Ik aan jou openbaar – zich verwezenlijken, dat jullie de ernst inzien van deze missie om de zielen te redden.

De invoering van een wereldwijd vaccin, gericht op zuigelingen en jonge kinderen, zal sinds de dood van de Joden onder Hitler één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit zijn.

Dit snood plan zal mogelijk worden omdat veel van jullie overheden hun volk dwongen om veranderingen in hun wetten te aanvaarden, die hun regeringen de macht geven om wetten tegen onschuldige kinderen af te dwingen.

Denk eraan dat het enige wat Mijn Vader ervan afgehouden heeft om aan de wereld een einde te maken, de liefde van die trouwe dienaren onder jullie is.

Mijn Vader heeft omwille van Zijn liefde voor elk kind van Hem en voor heel Zijn schepping, Zijn hand ingehouden. Nu is voor Hem het moment aangebroken om de tijden te ontbinden zodat de wereld, die Hij uit liefde en overeenkomstig Zijn goddelijke Wil schiep, in vrede kan blijven bestaan.

Hij zal nu diegenen uitroeien die deze goddeloosheid over Zijn kinderen brengen. Hij zal dit kwaad niet langer verdragen en als straf zal Zijn hand neervallen.

Zijn toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal worden opgeschrikt door de omvang van de straf die de aarde zal treffen.

Diegenen onder jullie, die verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van verschrikkelijk lijden aan jullie landgenoten en medeburgers, weet dit:

Jullie zullen uiteindelijk geveld worden door de gesel van ziekte en dan zullen jullie, en diegenen die de ene-wereldgroepering eer betonen, uitgeput zijn voordat de Slag bij Armageddon begint.

Jullie zullen door Mijn Vader niet getolereerd worden en Hij zal niet toelaten dat jullie Zijn kinderen nog langer teisteren. Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd toornig maken.

De tijd waarin Mijn Vader jullie laat zien wiens macht eeuwig zal aangehouden worden, zal nu door jullie ervaren worden. Jullie theorieën over jullie schepping, die gebrekkig zijn, zullen jullie eindelijk getoond worden voor wat ze zijn. Zoals jullie beloofd werd in het Boek der Waarheid, voorzegd aan de profeet Daniël, zal de waarheid eindelijk getoond worden.

Zoveel mensen zijn zich niet bewust van de waarheid over God. Veel goedmenende zielen zoeken in hun leven naar niets anders dan opwinding. Velen verspillen de tijd die hen tijdens hun leven op aarde verleend wordt aangezien zij de waarheid over het bestaan van God niet kennen.

De waarheid wordt nu voorgehouden. De tijd voor de afrekening is gekomen.

Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de waarheid. Diegenen die de waarheid negeren zullen zich de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontzeggen.

In plaats van een eeuwig, glorieus leven te leiden, vol verwondering, vreugde, liefde en voorspoed, zullen zij verworpen worden om te rotten in de diepten van de hel.

Ik verzoek al Gods kinderen dringend om acht te slaan op deze waarschuwing.

Dat kan hard klinken. De velen die zeggen: “Dit komt niet van God, want Hij is barmhartig”, luister naar het volgende:

De tijd is aangebroken om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is heel dichtbij. Welke keuze de mensen dan ook gemaakt hebben, zal de definitieve keuze zijn.

De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geëerbiedigd worden, tot op de laatste dag. De Dag des Oordeels.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie