Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

Ontvangen op vrijdag 30 november 2012

22.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Mijn uitverkoren ras zal lijden

De Joden die het door Mozes opgetekend Verbond van God verwierpen, zullen lijden zoals ze dat al eeuwenlang gedaan hebben. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan een verdrag te ondertekenen waardoor zij slaven van de Antichrist zullen worden. Mijn uitverkoren ras zal lijden, net zoals Ik deed, en er zal met hen weinig medelijden getoond worden.

De bejegening van de Joden zal nog erger zijn dan dat wat hen betoond werd tijdens de volkerenmoord, die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.

Het zal in Israël zijn dat de Beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal worden.

Het zal vanwege Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om te bepalen wie de echte vijand zal zijn.

Het vredesverdrag zal kort daarna ondertekend worden en de man van vrede zal het wereldtoneel betreden.

De Europese Unie zal alle sporen van God onderdrukken

Het Beest met de tien horens, dat de Europese Unie is, zal alle sporen van God onderdrukken.

Het is nu tijd om jullie voor te bereiden op hun wreedheid, die weergaloos zal zijn als het om de afschaffing van het Christendom gaat.

Hoe trots zullen zij zijn wanneer het kleintje, onder hen verscholen, zich zal verheffen en zich zal beroemen op zijn macht. Zij zullen de aangestelde leider van een nieuwe kerk toejuichen en zijn macht zal zich over de wereld verspreiden.

Dat zal zich snel ontwikkelen en die gewijde dienaren van Mij, die de waarheid van deze profetie niet aanvaarden, moeten het volgende weten:

Als jullie je zouden voegen naar de nieuwe wetten van Rome, een stad die door de leugenaar en dienaar van de Antichrist opgevorderd zal worden, zullen jullie gevangenen worden van dit nieuwe regime. Zodra jullie zien dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie hervormd en onherkenbaar veranderd wordt, weet dan dat dit jullie kans zal zijn om dit goddeloos regime de rug toe te keren.

Mijn Kerk is onfeilbaar. Zij zal onfeilbaar blijven. Als anderen, binnen Mijn Kerk, echter rebelleren tegen Mijn Leer en de Heilige Sacramenten veranderen, zullen zij uit Mijn Kerk gegooid worden. Het nieuwe regime, niet van God, zal feilbaar zijn want het zal niet voor de waarheid staan. Christenen kunnen enkel Mijn Leer aanhangen.

Als jullie een door de mens gemaakte religie navolgen, kunnen jullie jezelf geen Christen noemen. Ieder die zegt dat Mijn Kerk onfeilbaar is, heeft gelijk.

Ieder die tot een nieuwe kerk beweert te behoren, waarin met Mijn Leer geknoeid werd en waarin Mijn Sacramenten afgeschaft werden, zal in een leugen leven.

Dat zal een zeer moeilijke tijd worden voor Mijn gewijde dienaren want zij moeten de wetten, die door Mijn Kerk opgetekend werden, naleven. Ik zeg jullie nu dat jullie dat nog steeds moeten doen. Maar volg, zodra Mijn Sacramenten geschonden worden, alleen Mijn ware Kerk. Tegen dan kunnen enkel die dienaren, die de waarheid navolgen, er aanspraak op maken Mijn volk te leiden overeenkomstig de instructies die door Mij tijdens Mijn tijd op aarde vastgelegd werden.

De opgang van het heidendom

De opgang van het heidendom zal over de aarde razen en in haar kielzog zal een vals gevoel van vrede gecreëerd worden. Jullie zullen dan de toename van de ophemeling van beroemdheden zien, alsook een fanatieke toewijding aan new-age spiritualiteit en satanische aanbidding, vermomd als moderne psychologische therapie. Daarbij zal het belangrijkste kenmerk om na te streven de zelfverering zijn.

De seksuele immoraliteit zal toenemen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt.

Abortus en moord zullen zo gewoon worden dat velen immuun zullen worden voor elk gevoel van medelijden met diegenen die kwetsbaar zijn.

Het zal tijdens deze periode zijn dat Mijn strijdmacht onverschrokken haar missie om zielen te redden, zal voortzetten. Niets zal hen tegenhouden en voor elk uur van hun gebeden zal Ik een groot deel van dit lijden in de wereld verzachten.

Tot de Joden zeg Ik dit: jullie hebben geleden vanwege jullie verzuim om door de profeten naar het woord van God te luisteren. Jullie zullen echter spoedig eindelijk de ware Messias aanvaarden. Dan zullen ook jullie je aansluiten bij Mijn strijdmacht terwijl deze oprukt naar de overwinning op de Antichrist.

Jullie zullen lijden, net zoals Ik deed, want dat werd voorzegd. Het Huis van David zal zijn dag van overwinning krijgen op de dag dat Ik het Nieuwe Jeruzalem uit de as zal doen oprijzen. Terwijl Mijn Nieuw Koninkrijk tevoorschijn komt, zullen de koning van de heidense wereld en zijn dienaren in as veranderd worden.

Mijn belofte om te komen, om jullie naar het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen, komt dichtbij. Ik garandeer jullie Mijn liefde en Mijn trouw, als jullie beloofde Messias, die jullie zo lang geleden reeds beloofd werd.

Dat is jullie erfdeel. Jullie wezen niet Mij, jullie Jezus, af toen Ik gekruisigd werd. Jullie wezen God af.

Ik Ben God. Ik Ben voor jullie de weg om het Nieuw Paradijs te betreden. Neem Mijn hand aan want Ik houd van jullie. Ik vergeef jullie. Jullie zijn Mijn volk en Ik kom voor jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie