Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

Ontvangen op woensdag 21 november 2012

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

Mijn geduld is een en al lankmoedigheid en Ik zal iedere persoon - die een beroep doet op Mijn barmhartigheid - redden, ongeacht de ernst van hun zonden.

Hoe hunker Ik ernaar om allen te bevrijden uit de greep van de Bedrieger die zijn vat, op elke ziel die hij verleid heeft, verstevigt zodat velen machteloos staan tegenover zijn kracht.

Laat niet toe dat iemand het volgende niet begrijpt: wanneer jullie je ziel welwillend aan Satan verkocht hebben, zal hij jullie niet vrijwillig loslaten. Enkel Ik kan jullie dan bevrijden.

Wanneer die zielen, die voor Mij verloren zijn omwille van het zondige leven dat zij leiden, proberen hun gewoontes te veranderen, zullen ook zij worstelen met het Beest. Want dit is een Beest dat gekrenkt is en het is venijnig.

Voor velen – zelfs diegenen die Mij, jullie Jezus toegewijd zijn – zal hij van tijd tot tijd als een doorn in hun zijde zijn. Niets zal hem tevredenstellen tot jullie toegeven aan zijn bekoring die verschilt van persoon tot persoon.

Aanvaard zonde als een feit omdat ieder van jullie een zondaar is en dat zal blijven tot jullie van de zonde gereinigd zijn, maar vecht ertegen.

Tot diegenen onder jullie die Mij zeer goed kennen: jullie weten dat jullie altijd op Mij kunnen vertrouwen.

Jullie weten hoe belangrijk het is om dagelijks met Mij in contact te blijven. Dit kan gewoon door met Mij te praten tijdens jullie werkdag. Dat is de perfecte tijd om Mij kleine offers aan te bieden.

Als iemand jullie kwetst, bied Mij dan deze beproeving aan zodat Ik er zielen door kan redden.

Als jullie verontrust zijn over de strijd waarmee jullie geconfronteerd worden en waarover jullie geen controle hebben, moeten jullie Mij toelaten jullie last weg te nemen.

Veel mensen kloppen uren, zowel binnen- als buitenshuis. Al wat Ik vraag is dat jullie je in gedachten tot Mij wenden wanneer jullie steun en hulp nodig hebben, want Ik zal jullie gebed beantwoorden.

Maak nooit de fout te denken dat jullie alleen maar met Mij kunnen communiceren tijdens jullie tijd in de kerk, of voor en na het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Ik ben er op elk moment van de dag. Ik reageer op elk verzoek als het in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil.

Mijn geliefde leerlingen, jullie zijn allemaal Gods kinderen. Ik verenig jullie, natie met natie, zodat Ik vrede en eendracht kan brengen te midden van de chaos die zal komen. 

Laat Mij jullie naar Mijn heilige familie voeren en jullie zullen versterkt worden.

Dan zullen jullie opstaan en voorwaarts stormen, vernieuwd en met nieuwe strijdlust, om Mijn strijdmacht – die zich in veel landen nog niet gevormd heeft – te leiden.

Blijf trouw aan Mijn instructies!

A.u.b. verspreid overal het Zegel van de Levende God. Het mag niet verkocht worden. Het moet beschikbaar gesteld worden voor iedereen. Geef kopieën door aan al diegenen die beschermd moeten worden.

De verdeeldheid tussen de trouwe volgelingen, diegenen die Mijn Vaders Boek, de allerheiligste Bijbel, aanvaarden en diegenen die de waarheid willen veranderen, gaat groter worden.

De ene helft zal niet van de waarheid afwijken.

De andere helft zal de waarheid verdraaien.

Zij zullen dat doen om tegemoet te komen aan hun eigen politieke en persoonlijke drijfveren, die verborgen zullen worden achter ingeklede bewoordingen.

De waarheid zal spoedig tot leugen uitgeroepen worden en aan God zal de schuld toegekend worden.

Zij zullen oneerbiedig verklaren dat de wetten, die door Mijn Heilige Plaatsvervanger voorgeschreven worden, ouderwets zijn en niet passen in de moderne samenleving.

Elk listig argument zal regelrecht in strijd zijn met de wetten van God, wat hierop neerkomt:

Deze mensen willen wetten invoeren die de zonde legaliseren. Zij houden niet van God. Zij zeggen dat zij dat wel doen en veel van diegenen die dergelijke wetten promoten, zijn atheïsten maar zij onthullen hun ware overtuigingen niet.

Veel van hun plannen omvatten het uitbannen van christelijke wetten.

Anderzijds tolereren zij de wetten die vrouwen toelaten kinderen te aborteren omwille van hun keuze van levensstijl. Zij maken gebruik van deze argumenten bij uitstek, maar deze keuze geldt voor de moeder en niet voor het kind.

Veel vrouwen zullen gekweld worden nadat zij op deze manier leven vernietigden. Veel zullen een gevoel van verlies ervaren omdat zij in hun hart zullen weten dat het leven dat zij vernietigden door God geschapen werd.

Elk krachtig en overtuigend argument zal aangevoerd worden om de legalisering van abortus tot stand te brengen. Elke list die gebruikt wordt om steun te vergaren, komt erop neer dat abortus voor iedereen ingevoerd wordt.

Voor deze zonde zal Ik hun landen neerhalen.

De zonde van abortus berokkent Mijn Vader veel pijn en Hij zal niet toestaan dat dit doorgaat.

De naties die voortdurend proberen om het aan meerdere vrouwen ter beschikking te stellen en die het uitdragen als iets goeds, zullen aangepakt worden en een straf toebedeeld krijgen waarvan geen herstel mogelijk is.

Zij zullen schuldig zijn aan de zonde van moord en zullen één van de voornaamste groepen zijn die tijdens de Waarschuwing pijn zullen lijden. God zal niet toelaten dat jullie raken aan de levens die Hij schiep.

Zijn straf zal jullie toegemeten worden in de vorm van aardbevingen en veel naties zullen straf na straf blijven ontvangen tot de dag van de Heer.

Abortus en moord zullen de twee zonden zijn waarvoor Mijn Vader een strenge kastijding op de wereld zal neerwerpen.

Zonde, Mijn leerlingen, is zoiets als een vlek die jullie ziel elke dag doet verdorren. Maar wanneer jullie in staat van genade verkeren, doet dat afbreuk aan de zonde. Hoe meer jullie de Sacramenten van de Heilige Communie en de Biecht ontvangen, hoe groter de genaden die jullie krijgen.

Aan diegenen onder jullie die dagelijks de Mis bijwonen: er worden jullie heel bijzondere genaden geschonken. Want jullie, Mijn toegewijde volgelingen, zullen snel door de poorten van Mijn Paradijs gelaten worden.

Ga en breng een beetje meer tijd met Mij door! Praat met Mij! Ik houd van luchtig gepraat en het brengt Mij dichter bij jullie. Ik hunker naar jullie. Ik hunker naar de vertrouwelijkheid waar Ik om vraag zodat Ik jullie dichter bij Mij kan brengen.

Jullie kunnen een wonderlijke relatie met Mij opbouwen, gewoon door eerst een vriend te worden. Vervolgens zal onze liefde toenemen tot het moment dat jullie hart zal barsten van liefde voor Mij en dat van Mij voor jullie.

Het is niet ingewikkeld om te beginnen met een nieuwe start om jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk. Begin nu! Aanroep Mij!

Als jullie van Mij houden, zullen jullie al snel op Mij vertrouwen en dat zal jullie naar de loutering van jullie ziel voeren. Jullie zullen gelukkiger zijn, in vrede verkeren en niets van de buitenwereld zal nog iets te betekenen hebben, behalve de pijn van de zonden waarvan jullie getuige zullen zijn.

Ik ben hier. Ik ben op jullie aan het wachten. Ik wil dat de mensheid Mij goed kan leren kennen.

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie