Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

Ontvangen op donderdag 22 november 2012

19.00 u

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Tot diegenen die Mij niet kennen - en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen: jullie moeten weten dat Ik verlang om jullie naar het Koninkrijk van Mijn Zoon te brengen.

Ik Ben de God van Liefde en de God die jullie het geschenk van de redding naliet.

Jullie mogen dit geschenk niet vergooien, want het werd aan de mensheid gegeven opdat zij zich opnieuw zouden kunnen verenigen om het Paradijs te genieten dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.

Dit is de tijd voor de Dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden op deze grote dag voorbereid.

De tijd van Mijn goddelijk ingrijpen, zodat jullie gered kunnen worden om de poorten van het Koninkrijk van Mijn Zoon binnen te treden, gaat spoedig plaatsvinden.

Wanneer de profetieën - voorzegd in Mijn Heilig Boek - zich beginnen af te spelen, zullen jullie eindelijk de waarheid aannemen.

De waarheid die Ik de mensheid voor deze tijden beloofd heb, wordt jullie nu gegeven.

Waarom, kunnen jullie je afvragen, moet de waarheid over Mijn heilig woord opnieuw aan Mijn kinderen geschonken worden?

Het is omdat zo weinigen in Mijn bestaan geloven in de wereld van vandaag. Zij slaan niet langer acht op Mijn Tien Geboden.

Arrogantie heeft de plaats van nederigheid ingenomen bij Mijn kinderen, met inbegrip van veel gewijde dienaren die aangesteld werden om de waarheid mee te delen. Velen leggen de waarheid van Mijn woord naast zich neer en nog meer mensen werd nooit de zin van hun bestaan op aarde geleerd.

Zoveel zielen kunnen nu omwille van Mijn liefde verlost worden en Ik heb jullie daarvoor, door Mijn geliefde Zoon, instructies gegeven over wat van jullie verwacht wordt.

Omhels de waarheid! Herinner diegenen, met wie jullie een hechte band hebben, aan Mijn grote liefde voor Mijn kinderen!

Ik zal, zoals elke goede vader, Mijn kinderen waarschuwen voor de gevaren die zij tegemoet treden.

Ik zal hen nooit blindelings in het bedrieglijke web laten lopen dat de mensheid, zoals het net van een visser over een nietsvermoedende school vissen, overvallen heeft.

Ik zal diegenen die trachten te verhinderen dat Mijn woord gehoord wordt, of diegenen die het woord van Mijn Zoon proberen onderuit te halen, niet laten begaan. Noch zal Ik Mijn plicht verzuimen om Mijn kinderen te waarschuwen voor de straffen waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij Mij blijven beledigen door de manier waarop zij anderen behandelen.

Ik Ben jullie Vader. Ik Ben verantwoordelijk voor het opnieuw bijeenbrengen van Mijn kinderen en Ik zal al het nodige aanwenden om Mijn kinderen voor kwaad te behoeden.

Elke tactiek, elke list zal door Satan en zijn toegewijde volgelingen gebruikt worden om te beletten dat jullie de waarheid horen.

Dit beloof Ik jullie plechtig: jullie zullen snel in Mijn armen en in de bescherming van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon opgenomen worden.

De strijd om de zielen is begonnen, ook al is dat misschien voor velen onder jullie niet duidelijk.

Om Mijn Nieuw Paradijs op aarde te kunnen genieten, moeten jullie Mijn hand aannemen wanneer deze naar jullie uitgestoken wordt. Wees niet bang, want Ik bescherm met Mijn Zegel al diegenen die Mij, hun Eeuwige Vader, en Mijn dierbare Zoon eren.

Neem Mijn oproep ter harte! Wees sterk! Sluit jullie oren voor het gefluister van het Beest wanneer hij die zielen gebruikt, die bevlekt zijn door de zonde van hoogmoed, om jullie van Mij af te nemen.

Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan. Jullie mogen dat Paradijs niet afwijzen want het is jullie erfdeel. Hoevelen onder jullie zouden de erfenis van een groot fortuin afwijzen in de wereld? Zeer weinigen. Bega niet de vergissing om dit geschenk de rug toe te keren!

Iedereen die jullie probeert tegen te houden, heeft jullie gebeden nodig want Ik houd van al Mijn kinderen.

Ik, jullie Vader, zal ervoor zorgen dat Mijn groot plan, om de Tweede Komst van Mijn Zoon in te luiden, niet vertraagd zal worden.

Kom tot Mij, door Mijn Zoon, en het zal jullie aan niets ontbreken! Ik houd van jullie. Ik ween om velen van jullie die te koppig zijn om te zien dat dit inderdaad de roep van de Hemel is, beloofd om jullie voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie