Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

Ontvangen op zondag 25 november 2012

17.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

De doornenkroon blijft echter nog steeds op Mijn heilig hoofd staan, tot de grote dag aanbreekt waarop Ik eindelijk op de troon zal plaatsnemen die Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Ik Ben de enige ware Koning, de enige ware God. Toch draag Ik een doornenkroon die, door de handen van ondankbare mensen, zo wreed werd opgezet.

Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten. Ook vandaag niet. Neen, in plaats daarvan kwetsen zij Mij nog steeds, door wreed de redding te verwerpen die Ik voor hen bekomen heb toen zij Mij kruisigden.

Ik heb gewacht en gewacht tot de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de waarheid te zien.

Nog zo weinig Christenen volgen Mijn Leer na. Zij zijn verzwakt door de druk van buitenaf en zwijgen als de wereld de zonde als iets goeds omhelst.

Mijn kroon ligt klaar en Ik zal in een stralenkrans aankomen. Geen mens zal Mij niet kunnen zien als Ik uit de Hemel kom.

Deze gebeurtenis zal zich gedurende enkele uren afspelen en het zal een sterke man van geloof ertoe brengen om te juichen en te jubelen.

Zovelen zullen beschaamd en bang zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan nog zal Ik, als zij Mij vragen om hen te vergeven, dat tot op de allerlaatste seconde doen.

Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dat is zeer belangrijk want Ik zal pas komen op die ene dag.

Ik zal niet als mens op de aarde rondwandelen want dat werd niet door Mijn Vader toegestaan. Laat dergelijke mensen jullie niet misleiden.

Mijn Rijk is nabij en laat al diegenen weten die Mij, Mijn bestaan of de profetieën – vervat in het Boek van Mijn Vader – niet kunnen erkennen, dat dit niet tegengehouden kan worden.

Satan en diegenen, die hem volgen, hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt, is de macht van God die van al Zijn kinderen houdt.

Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees blij. Zie verlangend uit naar die dag, want dat zal de dag zijn waarop al het menselijk lijden voorgoed ophoudt.

Enkel diegenen die Mijn Leer volgen, zullen Mijn Nieuw Paradijs meemaken.

Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de ziel te redden van diegenen die zelfs op de laatste dag niet tot Mij zullen komen.

Bid a.u.b. de litanie om de genade van kwijtschelding voor diegenen die niet de kracht bezitten om zich zelf te helpen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie