Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

Ontvangen op woensdag 21 november 2012

18.45 u

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven.

De tijd dringt en enkel diegenen in staat van genade kunnen het Koninkrijk van Mijn Zoon binnentreden.

Terwijl er vroeger veel jaren van gebed, offer en devotie voor Mij, jullie gezegende Moeder, nodig waren, zal er voor jullie nu nog maar een korte tijd overblijven om te streven naar verlossing.

Bid intens, Mijn kleintjes, voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, God de Allerhoogste, te schande maken.

Zovelen hebben God de rug toegekeerd. De Boze is erin geslaagd hun hart in steen te veranderen.

Zeer weinigen eren het leven dat aan Gods kinderen gegeven werd. Jullie leven ligt in Gods handen. Ieder die Gods Schepping verstoort, zal gestraft worden.

Mijn kind, jij moet al diegenen oproepen, die het Boek der Waarheid gekregen hebben, om tot Mij, de Moeder van de Verlossing, te bidden. Er werd Mij de taak toegekend om Mijn Zoon te helpen bij de verlossing van de mensheid.

Sta Mij toe jullie te helpen, Mijn kinderen, om de weg naar Mijn Zoon te zien met klaarheid en liefde in jullie hart.

Ik zal jullie helpen om elk obstakel, dat jullie tocht naar de barmhartigheid van Mijn Zoon belemmert, te overwinnen.

Denk er a.u.b. aan dat Mijn Zoon allesvergevend is. Hij houdt van al Gods kinderen, hoezeer zij Hem ook kwellen.

Alles wat jullie moeten doen, is jullie tot Hem wenden en vragen om Zijn barmhartigheid om jullie dicht bij Hem te brengen.

Bid, bid, bid voor al diegenen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontheiligd hebben, want zij hebben jullie hulp nodig.

Zij zijn verdwaalde zielen en moeten terug naar de schoot van Mijn Zoon gebracht worden, anders zou dat Zijn Hart breken.

Dank jullie om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie