Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

Ontvangen op vrijdag 30 november 2012

15.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

In Mijn boodschap aan jou, van 1 januari 2011, heb Ik je meegedeeld dat de stem van het volk door de media, voor de mensheid verborgen en hen ontnomen zou worden.

Zodra de vrije stem van de media tot zwijgen gebracht wordt, weten jullie dat jullie in een dictatuur leven.

Er worden veel veranderingen aan de naties opgedrongen door de controle van de media. Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden. Dan zal natie na natie gevoed worden met leugens, die door heidenen gedicteerd worden.

Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven zodat de mensheid de liefde van God kan voelen en naar de waarheid geleid kan worden waardoor zij de vrijheid zullen vinden.

De vrijheid jullie eigen keuze te maken, wordt jullie ontnomen door de elitegroep. Jullie zijn als lammeren die naar de slachtbank geleid worden en velen onder jullie zullen op een dwaalspoor gebracht worden en zullen blind worden voor de waarheid.

Vrijheid is een geschenk dat aan iedere mens geschonken wordt door God, die de vrije wil van Zijn kinderen respecteert.

Door middel van jullie vrije wil zullen jullie veel keuzes maken: sommige van deze keuzes worden door Mijn Vader afgekeurd, maar toch bemoeit Hij zich nooit met jullie vrije wil want Hij kan noch zal deze ooit van jullie afnemen.

Slaven van Satan zullen altijd jullie vrije wil aanvallen. Zij doen dat door naties te verleiden om de vrijheid van diegenen, over wie zij heersen, af te nemen. Zij doen dat om veel redenen.

Eén reden bestaat erin om slaven van jullie te maken voor hun eigen egoïstische voordeel. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden bestaat erin alle sporen van God uit te wissen.

Sinds Mijn kruisdood werd dit plan in veel landen waargenomen. De westerse wereld slaagde er echter in om zoveel mogelijk bespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.

Elke natie zal door een andere overgenomen worden. Zij zullen onder elkaar vechten om macht. Veel naties zullen wetten beginnen invoeren die gelijkstaan met communisme.

Vervolgens zal er een tijd komen waarin de Rode Draak en de Beer alles zullen beheersen, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat een groot deel van deze dictatuur voor het oog van de wereld verborgen gehouden zal worden.

Weet dit: zodra de pogingen, om de naam van God uit te wissen, aanslaan en jullie slaven worden van leugens, dan zal de hand van Mijn Vader toeslaan.

Eén derde van de wereld zal weggevaagd worden en het goddelijk ingrijpen zal tot de laatste dag doorgaan.

Om de boosaardige wetten te beperken, die in jullie landen ingevoerd zullen worden en waarbij de waarheid voor jullie verborgen gehouden zal worden, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie naties te beschermen tegen het kwaad.

Kruistochtgebed (87) ‘Bescherm onze natie tegen het kwaad’

O Vader, behoed ons namens Uw Zoon voor het communisme.
Behoed ons voor dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Behoed onze kinderen voor het kwaad.
Help ons het Licht van God te zien.
Open ons hart voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken trouw te blijven aan het woord van God.
Wij smeken U om onze naties gevrijwaard te houden van vervolging.
Liefste Heer, kijk met barmhartigheid naar ons,
ongeacht hoezeer wij U beledigen.
Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Behoed ons voor de listen van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om in te grijpen
en te verhinderen dat het kwaad in deze tijd de wereld overspoelt.
Amen.

Bid, bid, bid want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee op dit moment op aarde zondige wetten aan elke natie op aarde voorgelegd worden.

Hoop, bid en vertrouw op Mij zodat deze verwoesting afgezwakt kan worden.

Bid dat zoveel mogelijk kinderen van God hun ogen te allen tijde open zullen houden en dat zij de waarheid van Mijn Leer trouw zullen blijven.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie