Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

Ontvangen op vrijdag 30 november 2012

15.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

In Mijn boodschap aan jou, van 1 januari 2011, heb Ik je meegedeeld dat de stem van het volk door de media, voor de mensheid verborgen en hen ontnomen zou worden.

Zodra de vrije stem van de media tot zwijgen gebracht wordt, weten jullie dat jullie in een dictatuur leven.

Er worden veel veranderingen aan de naties opgedrongen door de controle van de media. Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden. Dan zal natie na natie gevoed worden met leugens, die door heidenen gedicteerd worden.

Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven zodat de mensheid de liefde van God kan voelen en naar de waarheid geleid kan worden waardoor zij de vrijheid zullen vinden.

De vrijheid jullie eigen keuze te maken, wordt jullie ontnomen door de elitegroep. Jullie zijn als lammeren die naar de slachtbank geleid worden en velen onder jullie zullen op een dwaalspoor gebracht worden en zullen blind worden voor de waarheid.

Vrijheid is een geschenk dat aan iedere mens geschonken wordt door God, die de vrije wil van Zijn kinderen respecteert.

Door middel van jullie vrije wil zullen jullie veel keuzes maken: sommige van deze keuzes worden door Mijn Vader afgekeurd, maar toch bemoeit Hij zich nooit met jullie vrije wil want Hij kan noch zal deze ooit van jullie afnemen.

Slaven van Satan zullen altijd jullie vrije wil aanvallen. Zij doen dat door naties te verleiden om de vrijheid van diegenen, over wie zij heersen, af te nemen. Zij doen dat om veel redenen.

Eén reden bestaat erin om slaven van jullie te maken voor hun eigen egoïstische voordeel. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden bestaat erin alle sporen van God uit te wissen.

Sinds Mijn kruisdood werd dit plan in veel landen waargenomen. De westerse wereld slaagde er echter in om zoveel mogelijk bespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.

Elke natie zal door een andere overgenomen worden. Zij zullen onder elkaar vechten om macht. Veel naties zullen wetten beginnen invoeren die gelijkstaan met communisme.

Vervolgens zal er een tijd komen waarin de Rode Draak en de Beer alles zullen beheersen, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat een groot deel van deze dictatuur voor het oog van de wereld verborgen gehouden zal worden.

Weet dit: zodra de pogingen, om de naam van God uit te wissen, aanslaan en jullie slaven worden van leugens, dan zal de hand van Mijn Vader toeslaan.

Eén derde van de wereld zal weggevaagd worden en het goddelijk ingrijpen zal tot de laatste dag doorgaan.

Om de boosaardige wetten te beperken, die in jullie landen ingevoerd zullen worden en waarbij de waarheid voor jullie verborgen gehouden zal worden, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie naties te beschermen tegen het kwaad.

Kruistochtgebed (87) ‘Bescherm onze natie tegen het kwaad’

O Vader, behoed ons namens Uw Zoon voor het communisme.
Behoed ons voor dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Behoed onze kinderen voor het kwaad.
Help ons het Licht van God te zien.
Open ons hart voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken trouw te blijven aan het woord van God.
Wij smeken U om onze naties gevrijwaard te houden van vervolging.
Liefste Heer, kijk met barmhartigheid naar ons,
ongeacht hoezeer wij U beledigen.
Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Behoed ons voor de listen van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om in te grijpen
en te verhinderen dat het kwaad in deze tijd de wereld overspoelt.
Amen.

Bid, bid, bid want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee op dit moment op aarde zondige wetten aan elke natie op aarde voorgelegd worden.

Hoop, bid en vertrouw op Mij zodat deze verwoesting afgezwakt kan worden.

Bid dat zoveel mogelijk kinderen van God hun ogen te allen tijde open zullen houden en dat zij de waarheid van Mijn Leer trouw zullen blijven.

Jullie Jezus

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie