Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

Ontvangen op dinsdag 27 november 2012

20.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie het recht niet hebben om Mijn woord te verkondigen of het als de waarheid uit te roepen.

Tot slot zullen jullie belaagd worden door bepaalde gewijde dienaren binnen Mijn Kerk en er zal jullie bevolen worden om te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij zich door jullie werk beledigd voelen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen niet van God afkomstig zijn.

Zij vermoeden dat deze van een kwade kracht komen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen in strijd zijn met de Leer van Mijn Kerk. Ik zeg hen dit:

Welk deel van de boodschappen bezorgt jullie zo’n hartzeer? Waarom spreken jullie de waarheid niet wanneer jullie Mijn woord bekritiseren?

Waarom beroemen jullie je op jullie kennis over geestelijke zaken waarvan jullie zeggen dat deze die van Mij overtreft?

Spreken jullie namens Mijn Lichaam op aarde, Mijn Kerk? Zo ja, dan heb Ik daar, door Mijn Heilige Plaatsvervanger, geen toestemming voor gegeven.

Berust jullie campagne, om deze boodschappen zo intens te verwerpen, op jullie eigen inzichten en persoonlijke mening?

Jullie vitten en naar jullie kudde toe dreigen jullie ermee dat als zij Mijn woord lezen, zij misleidt zullen worden.

Mijn heilig woord, zeggen jullie, moet verworpen worden en verder vertellen jullie Mijn volgelingen dat het hun plicht is om dat te doen.

Waarom zijn jullie bang van de Koning aan wie jullie je leven verpand hebben?

Ik moet niet gevreesd worden, maar toch bevalt Mijn woord jullie niet.

In de wereld zijn er veel zelfbenoemde profeten die niet waarachtig zijn en het gebed van velen nodig hebben. Diegenen echter die waarachtig zijn, zijn diegenen waarop jullie het altijd het meest gemunt zullen hebben. Het zijn Mijn ware profeten die zich de toorn op de hals halen van priesters die nog altijd onzeker zijn over het doel van deze missie, Mijn heilige missie.

Wees voorzichtig met wie jullie betwisten, over wie jullie gif spuien, onwaarheden verspreiden en belasteren want Ik heb jullie noch Mijn Kerk de bevoegdheid gegeven om dat te doen. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen.

Wanneer de dag van de waarheid zich aan jullie openbaart, zullen jullie veel schaamte voelen.

Jullie moeten jullie wapens neerleggen en alle haat en boosheid, die jullie op dit moment kwellen, verdrijven. Kijk dan naar wat er met jullie gebeurd is. Satan heeft jullie op zo’n manier bedrogen dat jullie mondelinge en schriftelijke aanvallen op dit werk veel verder gaan dan dat wat van jullie als priester verwacht wordt.

Waarom is dat gebeurd? Het is om deze missie te vertragen en om mensen af te brengen van Mijn gebeden, die vanuit de hemel gezonden worden om zielen te redden. Wat jullie aan het doen zijn, is om te proberen Mij, jullie Jezus, te stoppen in Mijn plan voor de redding van de mensheid.

Dat is een zeer ernstig vergrijp tegen God.

Hier is een kruistochtgebed om jullie te helpen gehoor te geven aan Mijn oproep en om jullie te bevrijden van de kwelling van de twijfel.

Kruistochtgebed (86) ‘Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel’

Ik kom voor U, lieve Jezus, verward, onzeker en gefrustreerd
omdat Ik mij zorgen maak
over de waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt.
Vergeef mij als ik U onrecht aangedaan heb.
Vergeef mij als Ik U niet kan horen.
Open mijn ogen zodat mij getoond kan worden
 wat het is dat U wilt dat ik begrijp.
Ik smeek U mij de kracht van de Heilige Geest te schenken
om mij de waarheid te tonen.
Ik houd van U, lieve Jezus, en ik smeek U
mij te bevrijden van de kwelling van de twijfel.
Help mij gehoor te geven aan Uw oproep.
Vergeef mij als ik U beledigd heb
en breng mij dichter bij Uw Heilig Hart.
Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk
en verleen mij de genade waardoor ik,
door mijn eigen gebeden en lijden,
U kan helpen om de zielen te bewaren
die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie