Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

Ontvangen op woensdag 28 november 2012

19.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Geen regering, geen leider, geen mens kan het bestaan van de mensheid of de dood bedwingen. Enkel God kan beslissen wanneer zielen het lichaam kunnen verlaten.

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: zij zijn niets waard. Toch brengen veel mensen het grootste deel van hun leven door met het najagen van een droom van roem, rijkdom en het vergaren van materiële zaken die hen op elk moment ontnomen kunnen worden.

Dat is de reden waarom die zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, te lijden hebben onder het verlies van rijkdom. Ik laat toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan zuiveren.

Veel mensen hebben in de wereld door toedoen van corruptie en hebzuchtige organisaties veel verloren. Hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te wonen, laat Ik dit lijden toch toe.

Want het is pas dan dat dergelijke zielen zich tot Mij zullen wenden om hulp. Dit is een vorm van zuivering waardoor iemand daarna in nederigheid – een eigenschap die onontbeerlijk is om Mijn Koninkrijk te betreden – voor Mijn aangezicht kan komen.

Wees niet bang wanneer jullie je in deze situatie bevinden. Het zal maar voor eventjes zijn en het is het gevolg van jullie eigen doen en laten. Na verloop van tijd zal alles goed komen. Dit zal een tijd zijn om na te denken over jullie toekomst en de plaats die Ik in Mijn Nieuw Paradijs voor jullie bewaar.

Jullie moeten het recht verdienen om met Mij mee te komen. Jullie tijd op aarde is van voorbijgaande aard. Veel zielen, die de wereld zien als een plaats van materiële wonderen, moeten beseffen dat deze maar een glimp zijn van de overvloedige en verrukkelijke geschenken die al diegenen onder jullie, die in het Nieuw glorieus Tijdperk zullen leven, te wachten staan.

Jullie tijd hier is, door de aanwezigheid van Satan, doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop.

Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal de hele dag door de mensen aan het prikkelen, voortdrijven en bekoren.

Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aannemen en dat is zeer zorgwekkend. Toch zullen velen de haat die zij kunnen voelen, wanneer zij het slachtoffer zijn van andermans woede, niet ontkennen. Haat kan maar uit één bron voortkomen. Het is niet iets dat op zichzelf staat. Het stroomt uit de muil van het Beest.

Zovelen die zich openstellen, omdat zij niet willen aannemen dat zonde bestaat, zullen een makkelijk doelwit voor de Boze zijn. Zij zullen door de verleidingen die hij hun voorzet, meestal door zonden van het vlees, aangetrokken worden. Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en zullen niet lijden zoals de zielen die hem weerstand bieden. Zielen die van Mij, hun Jezus houden en die Mijn Leer navolgen met een nederig hart, zijn degenen waarop de Boze zich het meest concentreert.

Dit zijn de zielen met wie Satan het uitermate moeilijk heeft om ze voor zich te winnen. Dit zijn dezelfde zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en doen huilen van ondraaglijke pijn.

Tot diegenen onder jullie die van Mij houden: enkel door jullie volharding en lijdzaamheid kunnen jullie de greep lossen die hij heeft, en die door deze missie met het uur verzwakt.

Als en wanneer jullie verbaal aangevallen worden, zonder aanwijsbare reden, of wanneer jullie in Mijn naam belasterd worden, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.

Zwijg a.u.b. tijdens deze aanvallen want wanneer jullie je met jullie aanvallers bezighouden, geven jullie de Boze veel macht.

Houd jullie sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mijnentwil. Ik zal jullie staande houden en weldra zal er aan jullie lijden een einde komen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie