Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

Ontvangen op zondag 25 november 2012

18.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Aan al de volgelingen van deze heilige boodschappen: jullie mogen je door de aanvallen van andere mensen nooit laten neerhalen.

Zelfs wanneer zij dat doen, wanneer zij jullie helemaal vertrappelen en jullie vervolgens natrappen terwijl jullie daar weerloos liggen, weet dan dat Ik jullie zal oprichten. Jullie zullen telkens sterker worden en dan zal jullie angst afnemen.

Bid voor deze mensen want het is niet hun schuld. Zij worden gebruikt door de Bedrieger om jullie af te keren van deze missie.

Er moet jullie nu meegedeeld worden dat Mijn barmhartigheid de mensheid weldra, als een vlam van vuur, zal overweldigen en de ziel van elke mens zal overspoelen. Wanneer dat gebeurt, zal de wereld op een rustigere plek afstevenen. Zeer velen zullen zich bekeren en dat is goed. Maar, zoals een storm in de nacht, zal de Antichrist komen en dat vredige gevoel afbouwen.

Hij zal het leven van de mensen verstoren, hoewel zij dat aanvankelijk niet zullen opmerken. Hij zal een zeer machtige wereldleider worden en jullie mogen hem nooit in de ogen kijken. Sla jullie ogen neer! Stel jullie vertrouwen in Mij en bid dat diegenen, die hij bestookt, verlost kunnen worden.

Zoals bij elke storm, waarvan jullie weten dat deze op komst is, moeten jullie je goed voorbereiden. Laat geen enkel deel van jullie huis zonder bescherming! Sluit alles goed af! Scherm jullie en jullie familie af van het kwaad! Deze man heeft van het Beest veel krachten gekregen. Jullie moeten je dus tegen deze man beschermen anders zal hij er de oorzaak van zijn dat jullie je ziel besmeuren.

Zijn verdorvenheid zal zorgvuldig voor jullie verborgen worden en als jullie niet voorbereid zijn, zouden jullie in zijn val kunnen trappen.

De strijd tussen goed en kwaad zal zich zowel op aarde als daarbuiten afspelen, allemaal tegelijkertijd.

Het probleem bij deze oorlog is dat diegenen, die partij kiezen voor de Antichrist en de Valse Profeet, gezien zullen worden als diegenen die veel goeds doen in de wereld.

Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden.

Jullie moeten naar Mijn toevluchtsoord vluchten. Mijn Heilig Hart zal, door elke druppel van Mijn Bloed, over jullie uitgestort worden om jullie te beschermen.

Voel jullie nooit gedesillusioneerd! Voel jullie nooit alleen! Ik heb jullie allemaal bijeengebracht door deze en andere missies. Na verloop van tijd zullen al diegenen - die de instructies, die Ik door alle ware profeten en zieners geef, opvolgen - helpen om de ziel van miljarden te behouden.

Door jullie volharding, beproevingen, lijden en gebeden kunnen zelfs 20 miljoen van jullie het grootste deel van de mensheid redden.

Dat is Mijn belofte aan jullie.

Bid, bid, bid voor al jullie broeders en zusters! Want verenigd zullen wij allemaal deel gaan uitmaken van Mijn Nieuw Koninkrijk en dan zal alles goed komen.

Twijfel er echter niet aan dat er veel werk verzet moet worden om het menselijk ras te bekeren.

Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar de kracht en de genaden die Ik aan deze missie verleen, zullen ervoor zorgen dat de Heilige Wil van Mijn Vader volbracht kan worden op de manier zoals het moet gebeuren.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Boodschap: De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

woensdag 21 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie