Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Ontvangen op zaterdag 3 november 2012

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallen en wanneer zij bezwijken voor de zonde, mogen zij nooit bang zijn voor Mij.

Zodra jullie zondigen, Mijn geliefde volgelingen, moeten jullie je onmiddellijk tot Mij wenden.

Wees nooit beschaamd of verlegen om naar Mij te komen lopen nadat jullie een zonde bedreven hebben. Dat is de enige manier waarop jullie de kracht kunnen krijgen om Mij weer te vergezellen.

Als jullie je niet tot Mij wenden en in plaats daarvan Mij mijden, zullen jullie nog meer verzwakken en zullen jullie toelaten dat jullie blootgesteld worden aan de bekoringen die jullie elke dag door de Boze voorgelegd worden.

De zonde is iets waarmee elk kind geboren wordt. De erfzonde moet uitgeroeid worden door het Sacrament van het Doopsel. Ook dan zullen de zielen nog bekoord worden zolang de mensheid onder de heerschappij van Satan blijft.

Om jullie te bevrijden van de zonde is eenvoudig. Allereerst zullen jullie in jullie hart weten wanneer jullie een zonde begaan hebben. Veel mensen in de wereld van vandaag wimpelen de zonde af als onbelangrijk. Maar als mensen openlijk zouden toegeven hoe zij zich voelen nadat zij zondigen, zouden jullie ontdekken dat hun innerlijke vrede verscheurd is.

De zonde wordt door de meeste zielen gevoeld, tot ze zo verduisterd raken dat alleen de zonde hun begeerte nog kan bevredigen. Dat is de reden waarom jullie, telkens wanneer jullie zondigen, de vergeving van God moeten opzoeken. Als jullie dat niet doen, zal de zonde in jullie binnenste woekeren en zullen jullie het moeilijk vinden om de bekoring te weerstaan.

Wanneer jullie berouw voelen in jullie hart, roep Mij dan aan, jullie geliefde Jezus, om jullie te helpen.

Er bestaat geen zonde die niet vergeven kan worden, behalve de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest. Roep Mij altijd om hulp, ongeacht hoe beschaamd jullie zijn door de zonden die jullie begaan.

Mijn Hart gaat uit naar al Gods kinderen. Jullie zijn Zijn kostbare schepping en Hij houdt van jullie allemaal, ondanks jullie zonden. Bestrijd de zonde door elke keer dat jullie zondigen om verlossing te vragen.

Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie